Tekniska förvaltningen

Vill lyfta pengar till förskoleprojekt

Vill lyfta pengar till förskoleprojekt

Nyheter Tekniska utskottet föreslår att kommunfullmäktige ger klartecken att anvisa drygt 21 miljoner kronor ur årets investeringsbudget till kommunens tre nya förskolor…

Ett lyckat namnbyte 

Ett lyckat namnbyte 

Nyheter För tre år sedan sålde Värnamo kommun namnrättigheterna för Aplarinken. Nu har projektet utvärderats. …

Får i uppdrag att utveckla Götavägen

Nyheter En trafikutredning identifierade fler brister. Nu får tekniska förvaltningen i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för att förbättra trafiksituationen på Götavägen…

Planerar för om- och tillbyggnad av landsbygdsskolor

Planerar för om- och tillbyggnad av landsbygdsskolor

Nyheter Tekniska utskottet föreslår att kommunen gör framtida satsningar på slöjdsalarna i Fryele och Hånger skola. Nu har kommunstyrelsen sagt sitt. …

Infart blev billigare än beräknat

Nyheter Infarten till kommunförrådet på Nydalavägen blev över en halv miljon kronor billigare än beräknat, visar tekniska förvaltningens slutredovisning av projektet. …

Värme i gympasal ska förbättras

Värme i gympasal ska förbättras

Nyheter Tekniska förvaltningen vill förbättra värmeförsörjningen i Bredaryds skolor. Nu har tekniska utskottet sagt sitt i frågan. …

Gav klartecken till energisparåtgärder

Gav klartecken till energisparåtgärder

Nyheter Från ny belysning i sporthall till fjärrvärmesatsning. Kommunen satsar 750 000 kronor på energisparåtgärder. …

Vill tidigarelägga renovering på förskola 

Nyheter Tekniska förvaltningen begär pengar för få tidigarelägga en renovering av ytskiktet på Pepparmyntans förskola…

Vill bygga ut kök och matsal 

Vill bygga ut kök och matsal 

Nyheter Kommunens gata/parkavdelning är trångbodd. Nu föreslår fastighetsavdelningen en utbyggnad av kök och matsal. …

Föreslår om- och tillbyggnad av landsbygdsskolor

Föreslår om- och tillbyggnad av landsbygdsskolor

Nyheter En fortsatt utredning har gett resultat. Tekniska förvaltningen föreslår att kommunen gör framtida satsningar på slöjdsalarna i Fryele och Hånger skola…

Översyn ska få bukt med blåljusproblem

Översyn ska få bukt med blåljusproblem

Nyheter Blockerade räddningsvägar skapar problem för blåljuspersonal. Nu vill kommunen få bukt på problematiken. …

Beskedet: Marken håller för en allsvensk arena på Ljusseveka

Beskedet: Marken håller för en allsvensk arena på Ljusseveka

Nyheter Den geotekniska undersökningen ger kommunen goda förhoppningar om att bygga den nya fotbollsarenan på Ljussevekaområdet. …

Föreslår strålande utredning

Föreslår strålande utredning

Nyheter Ledande politiker föreslår att Värnamo kommun tillsammans med flera bolag utreder möjligheterna för en större satsning på solcellspaneler i kommunen…

Styrkebeskedet: Atletklubb får ett lyft

Styrkebeskedet: Atletklubb får ett lyft

Nyheter Värnamo Atletklubb vill bredda verksamheten. Nu har tekniska utskottet sagt sitt i frågan. …

Småbåtshamn under utveckling 

Nyheter Ett allt större allmänintresse skapar möjligheter för framtiden. Nu samverkar föreningar och kommunen för att utveckla Tånnö småbåtshamn…

Påskkärring har landat i rondell

Nyheter Rondellen på Malmövägen vid Ica Kvantum har fått ett färggrant tillskott…

Får påbörja planarbete för nya vänstersvängfält

Får påbörja planarbete för nya vänstersvängfält

Nyheter Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med en detaljplan för två vänstersvängfält på Gröndalsleden. …

Ny viadukt prioriteras inte bort i nuläget

Ny viadukt prioriteras inte bort i nuläget

Nyheter Tekniska förvaltningens förslag att skjuta på en efterträdare till viadukten antogs inte av tekniska utskottet…

Förslaget: Skolsatsningar får gå före viaduktbygge

Förslaget: Skolsatsningar får gå före viaduktbygge

Nyheter Under dagens möte i tekniska utskottet lägger tekniska förvaltningen fram förvaltningens förslag till investeringsbudget 2023 och investeringsplan för 2024-2027…

Ser tillbaka på händelserikt år 

Nyheter När Stefan Åberg klev in i rollen som Värnamo kommuns fastighetschef kastades han rakt in i händelsernas centrum. Nu ser han tilllbaka på sitt första år i kommunens tjänst…

2 / 712345...Sista

Tips