Nyheter

Ett lyckat namnbyte 

Nyheter För tre år sedan sålde Värnamo kommun namnrättigheterna för Aplarinken. Nu har projektet utvärderats.

För tre år sedan bytte Aplarinken namn till Axelent Arena. Nu har projektet utvärderats. Arkivbild

2019 tecknades ett avtal mellan Värnamo kommun och Värnamo GIK om att ge rättigheten att under fem års tid sälja ut namnrättigheten till ishallen Aplarinken i Värnamo. Samma år bytte Aplarinken namn till Axelent Arena 2019. Under sommaren 2022 gjordes en utvärdering av projektet genom en enkät som de tre föreningar som hyr in sig i ishallen, Värnamo GIK, Apladalens Konståkningsklubb samt Rydaholms SK, fick möjligheten att besvara. Rydaholms SK avböjde från deltagande.

Avtalet bygger på att föreningar i ishallen får ta del av sponsorintäkterna baserat på antalet redovisade aktivitetstillfällen för året som varit. År ett tillfaller 70 procent av sponsorintäkterna Värnamo GIK och 30 procent fördelas till samtliga föreningar som nyttjar ishallen. År två till fem tillfaller 60 procent Värnamo GIK och 40 procent Värnamo kommun. Av Värnamo kommuns 40 procent fördelas 75 procent till samtliga föreningar som nyttjat ishallen. Utbetalning har endast gjorts till Värnamo GIK och Apladalens Konståkningsklubb, övriga föreningar som nyttjat ishallen har inte kommit upp i tillräckligt många redovisade aktivitetstillfällen för att utbetalning ska kunna ske. 

”Att utläsa av föreningarnas svar så är sammanfattningen att upplevelsen från föreningarna är att namnbytet har fungerat väl. Vidare anser föreningarna att avtalets uppbyggnad är bra och skulle kunna implementeras på andra arenor”, skriver fritidsavdelningen i en skrivelse till tekniska utskottet.  

Tekniska utskottet beslutade på sitt senaste sammanträde att godkänna utvärderingen. 

Taggar

Dela