Fler annonser

Om oss

Värnamo Nu är en journalistägd tidning grundad 1 januari 2010.

Redaktionspersonal

• Per Bunnstad – redaktionen@skillingaryd.nu  – 070-213 14 66
Heltid – jobbar främst med annonser och lite med sport

• Sara Mejving – redaktionen@skillingaryd.nu  –  070-247 01 19
Heltid. Redaktionellt arbete

• Gert Olsson – redaktionen@skillingaryd.nu  – 070-835 44 33
75-procentig tjänst. Redaktionellt arbete

Administration – en heltidstjänst

Vår journalistik
Alla människor är lika mycket värda oavsett religion, sexuell läggning eller vilket land man kommer från. Det är viktiga beståndsdelar i vår journalistik.
Nyhetsmässigt arbetar vi framför allt för lokal journalistik