Nyheter

Föreslår om- och tillbyggnad av landsbygdsskolor

Nyheter En fortsatt utredning har gett resultat. Tekniska förvaltningen föreslår att kommunen gör framtida satsningar på slöjdsalarna i Fryele och Hånger skola.

Tekniska förvaltningen föreslår att kommunen gör framtida satsningar på slöjdsalarna i Fryele och Hånger skola. Arkivbilder: David Alin/Per Bunnstad

I våras skrev vi om barn- och utbildningsnämndens önskan om satsningar på att utveckla slöjdsalarna i Fryele och Hånger skola. 

Kommunstyrelsen beslutade den 17 maj 2022 att remittera ärendet till tekniska utskottet för fortsatt utredning. Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning har undersökt om det finns några föreläggande på åtgärder utifrån ett miljöperspektiv från samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning. Några sådana förelägganden finns inte. 

Till- och ombyggnad av slöjdsalar i Hånger förskola/skola samt i Fryele skola bör planeras in i lokalförsörjningsplanen som kommer ligga till grund för beslutade investeringar framgent i investeringsbudgeten”, skriver tekniska förvaltningen. 

På tekniska utskottets sammanträde i dag diskuteras frågan. Tekniska förvaltningen har föreslagit tekniska utskottet besluta att föreslå till kommunstyrelsen att om- och tillbyggnad av Hånger skola och Fryele skola inplaneras i kommande lokalförsörjningsplan som ligger till grund för kommande investeringar. 

Taggar

Dela