Nyheter

Förordar satsning på slöjdsalar

Nyheter Barn och utbildningsnämnden vill säkerställa en god och säker arbetsmiljö för elever och personal och förordar en satsning på att utveckla slöjdsalarna i Hånger och Fryele skola.

Barn och utbildningsnämnden förordar en satsning på att utveckla slöjdsalarna i Hånger och Fryele skola. Bilder: David Alin/Arkivbild. Montage: David Alin

På barn- och utbildningsnämndens senaste sammanträde diskuterades en utredning av slöjdsalarna i Hånger och Fryele skolor. Utredningen visade att det finns ett större behov av investeringar i båda skolornas slöjdsalar. ”För att säkerställa en god och säker arbetsmiljö för elever och personal behöver en förändring ske snarast”, slog utredningen fast.  

Förutom investeringar i lokalerna och inköp av inventarier som behöver köpas in ska man även beakta svårigheten att rekrytera behörig personal till en liten skola och ett ämne som ska erbjudas 80 minuter per vecka, menar barn- och utbildningsförvaltningen. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade att godkänna utredningen, att förorda en tillbyggnad av slöjdsalen i Hånger och en upprustning av slöjdsalen i Fryele för att säkerställa en god och säker arbetsmiljö för elever och personal samt att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen. 

– Det handlar om arbetsmiljö för både elever och personal, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Johansson (C)

Taggar

Dela