Nyheter

Planerar för om- och tillbyggnad av landsbygdsskolor

Nyheter Tekniska utskottet föreslår att kommunen gör framtida satsningar på slöjdsalarna i Fryele och Hånger skola. Nu har kommunstyrelsen sagt sitt. 

Tekniska utskottet föreslår att kommunen gör framtida satsningar på slöjdsalarna i Fryele och Hånger skola. Nu har kommunstyrelsen sagt sitt. Arkivbilder: David Alin/Per Bunnstad

I våras skrev vi om barn- och utbildningsnämndens önskan om satsningar på att utveckla slöjdsalarna i Fryele och Hånger skola. Tekniska förvaltningens utredning i frågan gav resultat och vi berättade förra månaden att de hade föreslagit en satsning på om- och tillbyggnad i båda skolorna. Tekniska utskottet gick på förvaltningens linje och i går behandlades ärendet av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade att om- och tillbyggnad av Hånger skola och Fryele skola planeras in i kommunens kommande lokalförsörjningsplan som ligger till grund för kommande investeringar.

Taggar