Nyheter

Gångbro dyrare än beräknat

Nyheter Extrakostnader och LED-belysning gjorde populär gångbro dyrare än beräknat, visar slutredovisningen. 

Gångbron över Lagan blev dyrare än kommunen hade räknat med.

Under många år framfördes önskemål från kommuninvånare om en ny bro över Lagan halvvägs mellan Värnamo stad och Osudden, vid det populära vandringsstråket ”Osuddenrundan”. En ny hängbro kom sommaren 2020 på plats, till glädje för dem som genomför drygt 100 000 passager på sträckan årligen. Bron har möjliggjort för dem som inte orkar gå hela Osuddenrundan att få tillgång till dess miljöer samtidigt som bron fungerar som en egen koppling mellan östra och västra sidan av staden. I samband med projektet har LONA-medel (Lokala naturvårdssatsningen) sökts från länsstyrelsen för genomförande av ny promenadslinga i anslutning till bron. Promenadslingan kallad ”Ådalen” har blivit ett fint tillskott till Osuddenrundan och Laganstråket.  

Nu ska projektet slutredovisas. Efter en projektering bedömdes en byggkostnad på 1,6 miljoner kronor som lyftes från projektet ”Laganstråket”. När kostnaderna för 2019–2021 summeras ligger totalkostnaden på 1 923 261 kronor, vilket innebär ett underskott på  323 261 kronor. 

Projektet har genomförts enligt projektets intentioner och fått mycket positiv respons från användare. Anledningen till underskottet är att delar av projektet genomfördes inom befintliga ramavtal som medförde att leverantören fick köpa in en del av arbetet, vilket medförde extra kostnader. Dessutom adderades LED-belysning till bron då bedömningen gjordes att ekonomiska medel fanns över inom projekt Laganstråket”, skriver förvaltningen i projektets sammanfattning. 

Tekniska utskottet beslutade på tisdagens möte att godkänna slutredovisningen och att underskottet regleras mot projektet ”Laganstråket”.

Taggar