Nyheter

Vill tidigarelägga renovering på förskola 

Nyheter Tekniska förvaltningen begär pengar för få tidigarelägga en renovering av ytskiktet på Pepparmyntans förskola.

Misstanke om ohälsa på grund av dålig inomhusmiljö får kommunen att agera. Nu begär tekniska förvaltningen pengar för en tidigarelagd renovering på Pepparmyntans förskola.

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att renovera ytskikt, golv, väggar och tak invändigt på Pepparmyntans förskola. Kommunen har budgeterat 7 miljoner kronor för projektet under de kommande fyra åren. 

Under 2022 har misstanke om ohälsa på grund av inomhusmiljö uppkommit på en av avdelningarna. I samband med åtgärder omkring detta kommer vissa ytskick att bytas ut. Fastighetsavdelningen vill då utföra den planerade renoveringen i de rum som berörs av åtgärderna. 

– Vi kommer under projektet att byta mattan på golvet, måla om väggar och vid behov byta ut tapeter eller väv på väggarna. Vi kommer också att måla om taken. Verksamheten får, i och med detta fräschare lokaler som vi hoppas kommer ge en bättre trivsel både för personal och barn, säger Samuel Skog, enhetschef för fastighetsdrift på tekniska förvaltningen.

Av den anledningen föreslår tekniska förvaltningen att kommunfullmäktige beslutar att anvisa 600 000 kronor ur 2022 års investeringsbudget till projektet samt att tekniska utskottet får startbeslut för investeringen. Tekniska utskottet diskuterade ärendet på sitt senaste sammanträde och beslutade att ställa sig bakom förvaltningens förslag. 

Taggar