Nyheter

Vill lyfta pengar till förskoleprojekt

Nyheter Tekniska utskottet föreslår att kommunfullmäktige ger klartecken att anvisa drygt 21 miljoner kronor ur årets investeringsbudget till kommunens tre nya förskolor.

Tekniska utskottet föreslår att kommunfullmäktige ger klartecken att anvisa drygt 21 miljoner kronor ur årets investeringsbudget till kommunens tre nya förskolor. Ritning: Värnamo kommun

Värnamo kommun är på väg att bygga tre nya förskolor med sex avdelningar och varsitt tillagningskök: två i Värnamo stad och en i Bredaryd. Tekniska förvaltningen har fått ansvaret att genomföra byggprojekten, som är påbörjade och som beräknas stå klara i början av 2024. För att genomföra byggnationerna behöver förvaltningen få tillgång till de medel som är avsatta för projekten i årets investeringsbudget. Pengarna är fördelade enligt följande lista:

– Ny förskola i Värnamo, ”Ekenhaga”: 7,931 miljoner kronor 

Ny förskola i Värnamo, ”Magnusgatan”: 10.391 miljoner kronor

Ny förskola Jannelund, 2,9 miljoner kronor 

Tekniska utskottet beslutade på sitt senaste sammanträde att föreslå kommunfullmäktige besluta att anvisa medlen på totalt 21,22 miljoner kronor för att genomföra byggena.

Taggar