Nyheter

Vill påbörja personalsatsning

Nyheter Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger klartecken till att påbörja renovering och ombyggnad av arenaservice personalutrymmen.

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att påbörja renovering och ombyggnad av personalutrymmen för arenaservice på fritidsavdelningen. Planerat personalutrymme kommer vara beläget i ishallen Axelent Arena, närmare bestämt vid den gamla entrén. Byggnationen kommer vara i två plan på vardera cirka 14 kvadratmeter. Nedre plan förses med tolv skåp för omklädning med handikapptoalett samt duschmöjlighet. Övre plan kommer att innehålla personalrum med plats för sex personer och ett pentry med kyl/frys, diskmaskin och mikrovågsugnar. Ritning: Värnamo kommun

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att påbörja renovering och ombyggnad av personalutrymmen för arenaservice på fritidsavdelningen. Planerat personalutrymme kommer vara beläget i ishallen Axelent Arena, närmare bestämt vid den gamla entrén. Byggnationen kommer vara i två plan på vardera cirka 14 kvadratmeter. Nedre plan förses med tolv skåp för omklädning med handikapptoalett samt duschmöjlighet. Övre plan kommer att innehålla personalrum med plats för sex personer och ett pentry med kyl/frys, diskmaskin och mikrovågsugnar. Arbetet beräknas påbörjas omgående. 

För att få i gång projektet vill tekniska förvaltningen att kommunfullmäktige ger ett startbeslut för investeringen samt att förvaltningen får möjlighet att lyfta den avsatta projektsumman på 200 000 kronor som finns med i 2022 års investeringsbudget. 

Kommunstyrelsen ställde sig på tisdagens möte bakom förvaltningens begäran och har föreslagit kommunfullmäktige besluta att ge tekniska utskottet startbeslut för investeringen samt att anvisa 200 000 kronor ur 2022 års investeringsbudget till projekt ”Personalutrymme arenaservice”.

Taggar