Nyheter

Beskedet: Marken håller för en allsvensk arena på Ljusseveka

Nyheter Den geotekniska undersökningen ger kommunen goda förhoppningar om att bygga den nya fotbollsarenan på Ljussevekaområdet.

Den geotekniska undersökningen ger kommunen goda förhoppningar om att bygga den nya fotbollsarenan på Ljussevekaområdet. Arkivbild

När kommunfullmäktige i februari klubbade beslutet att Värnamos nya fotbollsarena byggs på Ljussevekaområdet var det under förutsättning att processen med geoteknisk undersökning och detaljplan möjliggör för den tänkta placeringen. Nu har kommunen fått analysen från geoteknikerna och svaren var av god karaktär.

– Vi har fått analysen från geoteknikerna och sammantaget är markförutsättningarna lite bättre än vi först bedömt. Tidigare bedömning byggde på provtagningar från andra projekt i området och på annan känd geodata. Utredningen som är gjord nu bygger på fler kompletterande provtagningar med fördjupad analys i syfte att bygga en fotbollsarena. Det ser positivt ut och utifrån byggande och konstruktion möter det förvisso en del svårigheter men inget hinder. Svårigheterna, framförallt torvskikt och lera i området, har vi utgått ifrån tidigare men vi kan nu konstatera att det är gynnsammare än vi först trott, framförallt mindre torv. Torv kan vi inte ha under själva fotbollsplanen eftersom det med tiden ofta ger ojämnheter och det ska vi verkligen undvika. Det ger bland annat att torv måste schaktas bort och mindre torv är såklart mindre jobb. Läktarkonstruktionerna kommer vi behöva påla vilket är en vanlig metod, det finns exempelvis flera städer som till stora delar är byggda med pålkonstruktion. Som sagt så ger geotekniken inget hinder för byggnation. Det är viktigt att förstå att samtliga åtgärder som kommer inplaneras vid byggnationen bygger på beprövade metoder, det är inte ovanligt med lite besvärliga markförhållanden, säger Jesper du Rietz, chef på tekniska förvaltningen, till tidningen och fortsätter.

– Nu pågår detaljplanarbete som samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för och tekniska förvaltningen stödjer detta arbete. Parallellt med det så pågår projektering med utformning med mera för att komma fram till hur arenan ska se ut och vilka faciliteter det ska vara. Det arbetet ansvarar tekniska för och görs med stöd av samhällsbyggnadsförvaltningen och IFK. Det är brukligt att vi engagerar de som ska nyttja en anläggning i själva arbetet för att få bästa möjliga resultat. Detaljplanen bedöms bli färdig i slutet av året och byggnation påbörjas nästa vår lite beroende på väderförhållanden och annat. Planen är att ny arena står klar i mars månad 2025 vilket har varit en förutsättning för att få dispens från fotbollsförbundet. Tidsplanen är snäv men vi är optimistiska att tidsplanen hålls och jobbar beslutsamt för att nå målet, avrundar Jesper du Rietz.

Taggar

Dela


4 reaktioner på Beskedet: Marken håller för en allsvensk arena på Ljusseveka

Håller med Observanten. Bygg för guds skull inte en kopia av Falkenbergs Arena. Det ska vara en stängd arena. Gärna en kopia av Östers arena fast för cirka 6000-7000 åskådare. Håller ni med Observanten (och mig ) så höj era röster.

Om man lägger värmeslingor under planen kan den utnyttjas betydligt mer. Betänk att A-laget tränar 5-6 pass per vecka på plan 1 i Ljuseveka och att det dessutom spelas matcher där.
Om man dessutom bygger läktare runt hela planen som inte är för höga, så blir mikroklimatet mycket bättre och solljuset träffar planen tillräckligt många timmar per dag.
En sådan arena kan nyttjas för konserter om man lägger skyddsmatta. Möjligheterna är många.
Fotboll ska spelas på gräs, inte plast.

Ser på bilden av den tänkta arenan att den är planerad med 2 läktare längs långsidorna och öppna kortsidor, like Falkenberg. Blåshål. Värdelöst! Ska man satsa alla dessa pengar, så ska vara en arena, inte en långbänk 😀

Jobba snabbt vet jag inte om ni gör. Det är ju snart ett år sedan det blev klart med allsvenskan.
Så det ska ta 1,5 år innan man börjar bygga.
Och viadukten har ni glömt bort den helt? Den har ju varit på gång i 20 år
Nej dags att byta ut beslutsfattarna i kommunen
In med lite yngre som vågar/kan ta snabba beslut

Kommentarsfunktionen är stängd