Nyheter

Klartecken för ny fotbollsarena på Ljussevekaområdet

Nyheter Kommunfullmäktige har sagt sitt. Värnamo kommun satsar 210 miljoner kronor på en allsvensk arena på Ljussevekaområdet.

Kommunfullmäktige har sagt sitt. Värnamo kommun satsar 210 miljoner kronor på en allsvensk arena på Ljussevekaområdet.

Under kvällens kommunfullmäktige diskuterades kommunstyrelsens förslag att satsa 210 miljoner kronor på en ny fotbollsarena på Ljussevekaområdet, 8 miljoner kronor på en ny infartsled till Ljussevekaområdet samt 6 miljoner kronor på en ny omklädningsbyggnad för övriga fotbollsplaner i Ljusseveka.

Först informerades fullmäktigeledamöterna om projektet genom förvaltningschefen Jesper du Rietz på tekniska förvaltningen.

– Finnvedsvallen är en fin arena, men vår övertygelse är att Finnvedsvallen inte är den plats där vi ska ha en fotbollsarena i framtiden. Dels är tomten för liten för att möjliggöra byggande av en ny arena, sedan har vi även problemet med friidrotten. Skulle vi behöva bygga en ny friidrottsanläggning så kostar det minst 30 miljoner kronor. Dessutom ligger Finnvedsvallen inom det inre vattenskyddsområdet och där måste vi vara försiktiga med investeringar. Finnvedsvallen kommer att finnas kvar, fast då som friidrottsanläggning och breddfotbollsarena. 

Fastighetschefen Stefan Åberg diskuterade förutsättningarna för utredningsarbetet och valet på Ljusseveka. 

– Vi har tittat på massa andra fotbollsarenor i landet. Vad har liknande föreningar haft för publiksnitt under året. Ska vi ha en dragspelseffekt? Vi behöver minst 220 gånger 280 meters yta för arena, parkeringar med mera. Vi har haft lite olika referensprojekt: Falkenberg alkoholfri arena, Gavlevallen i Gävle, Bravida Arena i Göteborg  och Jämtkraft Arena i Östersund. Vi ser ett publiksnitt i superettan på 4 500 åskådare, mellan 5 500 till 6 500 i allsvenskan. Ambitionen är att huvudläktaren ska innehålla omklädningsrum, samlingsrum, media med mera och en stor läktare på andra sidan. Vår ambition är att flytta med trälimläktaren från Finnvedsvallen, och sätta den på ena kortsidan, den är så pass frisk. Varför vill vi ha arenan där vi vill ha den? Vi har en närhet till staden, vi ser enormt stora möjligheter med synergieffekter med närheten till Prostsjöområdet och Ljussevekaleden och det finns fina motionsspår i hela Värnamo som vi kan utnyttja här.

Biträdande kommundirektör Kjell Fransson diskuterade de ekonomiska förutsättningarna. 

– Den årliga kostnaden för Finnvedsvallen under dispensperioden beräknas till 5,3 miljoner kronor per år, varav 3 miljoner kronor är befintliga kostnader för Finnvedsvallen. Enligt den preliminära kostnaden kommer IFK att betala 1,6 miljoner kronor om året i hyra. En arena för 210 miljoner kronor kräver att man gör noga avvägningar. Förslaget från kommunstyrelsen bygger på att kommunen bygger, äger och driftar arenan och att IFK hyr den. Totalt handlar det om ett beslut på 224 miljoner kronor, det är mycket pengar så det är ett viktigt beslut ni ställs inför. Ligger IFK i allsvenskan, kommer den årliga hyran för IFK på den nya arenan ligga på 3,7 miljoner kronor, utifall att den kostar 210 miljoner kronor, och 3,4 miljoner kronor, om arenan kommer att kosta 190 miljoner kronor. Spelar klubben i superettan, blir hyreskostnaderna i stället 2,7 miljoner kronor vid 210 miljoner kronors kostnad, 2,4 miljoner kronor. 

– I dag är jag imponerad av ert arbete. Det här är en stor dag i IFK Värnamos historia. Jag har ofta varit kritisk till kommunens arbete, men i dag är jag stolt och imponerad över hur ni har skött det här arbetet, säger Stig Claesson (KD). 

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C) vädjade till kommunfullmäktige att fullmäktige skulle vara enigt i den här frågan.

– IFK har tillsammans med experter kommit fram till en bra lösning, sa Mikael Karlsson som efterfrågade var SD och Vänsterpartiet stod i frågan.

David Kohlström (V) svarade att man kommer att säga ja.

— Det är mycket pengar men ska vi göra något så är det nu, sa han.

Jan Cherek (SD) yrkade på att den föreslagna arenaplatsen på Ljusseveka ändrades till en plats som inte påverkar dricksvattnet, samt att investeringen av en ny infartsled från Ljussevekaleden tas bort som att-sats i beslutsunderlaget:

”Först och främst vill jag påpeka att vi inte är motståndare till fotboll eller någon annan idrott utan ser positivt på allt som ger landsomfattande reklam till Värnamo. Dock så har en hysteri uppkommit gällande att tillfredsställa fotbollsförbundet utan tanke på de konsekvenser det innebär för Värnamos befolkning. Efter att fått olika svar vid olika tillfällen från tekniska förvaltningen så sammanfattar jag den information vi fått på kommunstyrelsen,.

Hur ser förutsättningarna ut? Svar: Geotekniska undersökningen är inte klar men den ser bra ut.

Hur påverkar det med ökad trafik på Ljussevekaleden med tanke på att det går över vattenskyddat område? – Vi tror inte det medför överdrivet mer trafik då det endast är match vid 15 tillfällen. 

Får det plats med en ny simhall annan verksamhet med parkering i anslutning till fotbollsarenan? – Ja, det finns plats!

Varför Ljussevekaområdet? – Det ligger centralt och det är nära till skolan som kan använda det dagtid då föreningar använder hallar oftast på kvällar och helger, beläggningen blir då högre dagtid! 

Har man undersökt så stort område så det inkluderar simhall? – Nej! Det är inte aktuellt med simhall nu. Vi koncentrerar oss bara på fotbollsarena.

Måste vi göra ny geoteknisk undersökning om vi ska bygga simhall i området?  – Ja, troligen!

Hur blir det med parkering till båda anläggningarna? – Man delar!

Kan vi använda fotbollsarenan till någon annan verksamhet, typ konsert? – Nej! Fotbollsarenan ska endast användas till fotboll och då är det enbart vid matchtillfällen. Inte ens vid träning får den användas.

Kan det bli så att endast fotbollsarenan går att bygga på platsen? – Ja, allt beror på vad geoteknisk undersökning säger.

Kan det riskera vårt dricksvatten? – Vi får vänta tills geotekniska är klar för att svara på det.

Är det lämpligt att bygga på vattenskyddsområde? – Nästan hela Värnamo är ett vattenskyddsområde, från Åbron upp till Margretelundsområdet.

Kommunen är igång med att dra om vattenskyddsområdet och med de nya riktlinjerna enligt Miljöbalken så är det hårdare krav. Detta skulle ut på remiss 1 februari 2020, är det genomfört? – Nej! Pandemin kom i vägen men det är på gång.

I en rapport från Sweco daterad 2020-10-13 gällande Ljusseveka trycker man hårt på att man ej ska äventyra vårt vattenskyddsområde! Hur tungt väger det i tekniska utskottet? – Vi ska inte förstöra vårt dricksvatten.

Sammanfattningsvis:

Fotbollsförbundet bakbinder kommunen genom att ställa krav på att vi beslutar om plats senast i dag den 28/2 -22!
Priset för det vi ska besluta är 210 miljoner för anläggningen + 8 miljoner för anslutningsväg från Ljussevekaleden.
Om förhinder uppstår, typ överklagan, äventyrande av dricksvatten, dåliga markförhållande, et cetera kommer fotbollsförbundet ge dispens att söka ny plats.

Om platsen går att bygga fotbollsarena på men ej någon annan typ av hall/arena så betyder det att hela resonemanget om att det måste vara centralt och ligga i närheten av skolan faller och vi får söka ny plats för simhall, hockeyhall, med mera.

Tar vi beslut i dag att vi ska bygga fotbollsarena på Ljusseveka låser vi oss för det beslutet oavsett om det går bygga annan anläggning där eller ej.
Fotbollsförbundet struntar blankt i andra anläggningar.

Vi anser att det är dels kortsiktigt tänkt samt att man riskerar vårt dricksvatten.
Rent ekonomiskt så är det skattebetalarna som får betala priset och med ett förhastat beslut så kommer vi dubblera kostnaderna om vi blir tvingade med flera platser för övriga anläggningar samt att vi även får fördyrade driftskostnader.”

Många höll med Jan Cherek (SD), men menade precis som David Kolström att det var nu beslutet måste tas.

— Jag håller med om att det kan tyckas tokigt, men det är som det är. Vill vi att IFK ska spela hemma så är det i kväll vi måste ta det beslutet, sa Gottlieb Granberg (M).

Azra Muranovic (S) menade att situationen är unik och att man ska ha respekt för tjänstemännen.

— Man kan inte påstå att det här är förhastat. Det är tråkigt att man vill framställa det här som ett dåligt underlag, men det är jättemycket pengar och det får inte sättas mot våra kärnuppdrag, sa Azra Muranovic.

— Med så här bra underlag får man ta en kalkylerad risk, som i alla fall jag är beredd att ta, sa Mikael Karlsson (C).

Jan Cherek förtydligade att det inte är tjänstemännen utan fotbollförbundet som SD anser driver på för hårt.

— Ni sitter här och gissar om dricksvattnet. Dricksvatten är det absolut viktigaste livsmedlet vi har och att då chansa tycker jag är vansinnigt. Vad händer om det händer som inte ska ske? frågade han.

Då begärde Gottlieb Granberg (M) ordet:

— Att säga att vi inte tar ansvar för vattnet tycker jag är under all kritik. Det är många städer som ligger på vattentäkter och vi kommer att följa det här, sa han.

Efter en längre debatt, där SD begärde votering om frågan om placeringen men förlorade, beslutade fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Ett beslut som innebär att Värnamo blir en ny fotbollsarena rikare, under förutsättning att processen med geoteknik och detaljplan möjliggör för placeringen på Ljusseveka, och att IFK Värnamo kan ansöka om dispens för att få spela sina hemmamatcher på Finnvedsvallen under tiden arenabygget pågår.

Taggar

25 reaktioner på Klartecken för ny fotbollsarena på Ljussevekaområdet

Vi får betala skattepengar för alla våra projekt som ska byggas i stan vare sig man vill eller inte. Själv är jag inte på Gummifabriken till exempel men den har jag varit med och betalat ändå. Viadukten klarar jag mig utan men får nog vara med och sponsra också. Sluta gnäll.

Placeringen är fel. Sedan bör man snarare härma Häckens arena. Får gärna kosta 400 miljoner, men det är förstås svårt i Föreningssverige.

Det var mina åsikter.

Det är väl inget fel på nuvarande arena. Låt fotbollförbundet betala en ny arena om inte den nuvarande duger. Tänk om IFK trillat ner en eller två divisioner lagom tills arenan är klar.

Bra beslut, men saknas extremt viktigt ungdomsdriv! Gäller att inte glömma framtiden i spelare och ledare med struktur och tänk framåt

Kommunen i ett nötskal panik och dåliga underlag, kommer bygget att läggas ut på entreprenörer som inte tillhör Värnamo kommun så att skatteintäkter inte stannar i kommunen, liknades Trelleborgskolan.

Det gick snabbt att få fram pris på en arena.
Viadukten däremot som har varit stängd i 15 månader är det tyst om. Bygg den först. Den används 365 dagar om året, det är betydligt fler som har nytta av den satsningen än ett fotbollslag som får en arena. Dags för folkomröstning i den här enorma skattesatsningen

Det här bör vi folkomrösta om.
Enbart användning till matcher, är det demokratiska skattekronor.

Beroende på vilken slutsumman blir och oavsett om man kommer att titta på match eller ens är intresserad, så kommer det att kosta varje invånare i Värnamo kommun (alla från noll år till väldigt gammal) i häradet omkring 6 000 kronor plus minus några tusenlappar, troligtvis plus några tusenlappar.
Det är inte gnäll, bara fakta.

Fantastiskt roligt att Värnamo får en riktig fotbollsarena.
Glädjande att alla partier stöder detta viktiga beslut för fotbollen.
Undantag SD som alltid är ett bakåtsträvande gnällparti.
JB

Det står att den enbart skall användas 15 gånger om året. Det stämmer väl inte? Damlaget skall väl också spela sina matcher där.Eller?

Härligt att vi växer!
Men dessa två svar förbryllar mig….

Kan vi använda fotbollsarenan till någon annan verksamhet, typ konsert?
– Nej! Fotbollsarenan ska endast användas till fotboll och då är det enbart vid matchtillfällen. Inte ens vid träning får den användas.

Varför Ljussevekaområdet?
– Det ligger centralt och det är nära till skolan som kan använda det dagtid då föreningar använder hallar oftast på kvällar och helger, beläggningen blir då högre dagtid!

Om 10–20 år kommer vi att säga, vilken tur att vi byggde när det var så billigt. Nu kostar det ju det dubbla.

Om kommunen skall lägga dessa skattepengar på en ny arena. Så skall det givetvis vara konstgräs så att den kan utnyttjas maximalt.

När slutade sunt förnuft råda?? Hur kan så mycket pengar satsas på detta när tex barn- och äldreomsorgen är under all kritik både gällande kvalité och arbetsmiljö för hårt slitande undersköterskor och pedagoger… Helt galet! För att inte tala om den utvalda platsen… Har de beslutande politikerna ingen känsla eller sunt förnuft… Var rädd om vår dricksvattentäkt, låt området vara ifred, klart att det kommer påverka miljön och vattenådrorna som finns i marken!

Hur många av våra ungdomar kommer att få bedriva träning, matcher på en ny arena, bestämmer Fotbollsförbundet även där eller kan kommunen ta beslutet. Kan väl vara klart vad som gäller nästa vecka då ni förtroendevalda tar snabba beslut. En ny simhall har ni utrett i cirka 20 år och inget har hänt. SKÄMS och fundera på om ni ska ta er mats ur skolan.
Glädjande är att det kommer att läggas nya löparbanor på Finnvedsvallen och med så snabba beslut är det säkert klart till den stundande utomhussäsongen. Om ni inte vet, fråga Fotbollsförbundet om ni får för ni sitter ju redan i deras knä. Ny ishall är ett måste och den står säkert klar till hösten,
Som ni ser är det mycket som behövs och det är val till hösten, skynda er.

Självfallet skall Värnamo ha bra idrottsanläggningar, men då främst med fokus på barn och ungdomars behov. I artikeln påpekas att:”Kan vi använda fotbollsarenan till någon annan verksamhet, typ konsert? – Nej! Fotbollsarenan ska endast användas till fotboll och då är det enbart vid matchtillfällen. Inte ens vid träning får den användas.

Kan det bli så att endast fotbollsarenan går att bygga på platsen? – Ja, allt beror på vad geoteknisk undersökning säger.”

Dessa båda begränsningar gör mig ytterst tveksam till den tilltänkta arenan. Skall arenan stå tom 320 dagar om året? Se till att bygg ordentligt med plats för olika sporter och utnyttja arenan så flitigt det bara går för maximal nytta. Skyll inte på ömtålig grässorter!

Blir inte många ungdomar som får nyttja denna arenan. Blir ju bara en matcharena för IFK:s A-lag.

Av någon anledning brukar arenabyggarstäder efter ett par år få spara på välfärden. Men i Värnamo finns det säkert marginaler.

Till en undrar
I förhållande till vad Gummifabriken är till för ungdomar är idrotten otroligt större och är otroligt fostrande för många ungdomar.
Har man inga barn så vet man inte vad detta betyder. Vad idrotten betyder är underskattat

224 miljoner, troligtvis upp mot 300. Verkar inte vara någon diskussion om detta. Alla partier är helt överens trots en otroligt stor summa. Kan det bero på att det snart är val? Pengarna behövs givetvis till mycket viktigare saker.

Kommentarsfunktionen är stängd