Nyheter

Infart blev billigare än beräknat

Nyheter Infarten till kommunförrådet på Nydalavägen blev över en halv miljon kronor billigare än beräknat, visar tekniska förvaltningens slutredovisning av projektet. 

Infarten till kommunförrådet på Nydalavägen blev över en halv miljon kronor billigare än beräknat, visar tekniska förvaltningens slutredovisning av projektet.

I 2018 års investeringsbudget fanns 1,5 miljon kronor avsatt för att bygga ett vänstersvängfält på Nydalavägen i höjd med kommunförrådet för att öka säkerheten och kapaciteten vid infarten till kommunförrådet. Projektet innebar breddning av körbana, flytt av gång- och cykelväg med tillhörande grönremsa och plantering av nya träd. Träden planterades hösten 2020.

Förra tisdagen presenterade tekniska förvaltningen slutredovisningen av projektet för politikerna i tekniska utskottet. Totalt har projektet kostat 922 912 kronor, vilket innebär ett överskott på 577 088 kronor. 

”Projektet har fungerat väl i sitt genomförande. Överskottet beror till största delen på att anläggandet har gått snabbare än beräknat och vissa moment har också blivit billigare”, skriver tekniska förvaltningen i slutredovisningen.  

Tekniska utskottet beslutade att föreslå kommunstyrelsen att godkänna slutredovisningen och att överskottet regleras i årets bokslut. 

Taggar

Dela