Nyheter

Föreslår strålande utredning

Nyheter Ledande politiker föreslår att Värnamo kommun tillsammans med flera bolag utreder möjligheterna för en större satsning på solcellspaneler i kommunen.

I en skrivelse vill kommunstyrelsens vice ordförande Gottlieb Granberg (M) och kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C) att Värnamo Energi AB och Värnamo kommun tillsammans, och i nära samarbete med Finnvedsbostäder AB, utreder förutsättningarna för en mer omfattande satsning på solcellsanläggningar i kommunen. Bilder: David Alin/Pixabay. Montage: David Alin

Behovet av produktion av miljömässigt hållbar energi blir större och större i hela världen, så även i Sverige. Även Värnamo kommun vill vara med och bidra mer till en mer hållbar elproduktion. Kommunen och dess bolag har ytor som i nuläget inte är särskilt användbara men som kan vara lämpliga för solcellspaneler, både mark- och takytor. 

I en skrivelse vill kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C) och kommunstyrelsens vice ordförande Gottlieb Granberg (M) att Värnamo Energi AB och Värnamo kommun tillsammans, och i nära samarbete med Finnvedsbostäder AB, utreder förutsättningarna för en mer omfattande satsning på solcellsanläggningar i syfte att på hemmaplan producera el. Dels för att få en lägre kostnad för både de skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheterna, dels för att kunna än mer bidra till att minska behovet av införsel av el till kommunen från icke miljömässigt hållbar produktion. 

De ledande politikerna menar i skrivelsen att både tekniska förvaltningen och det kommunala energibolaget besitter erfarenheter av solcellsinstallationer och dessutom annan viktig kunskap för att kunna presentera en utredning som visar möjliga och lämpliga platser, teknikval, investeringskalkyler, driftskalkyler, tidsplaner samt positiva och eventuellt negativa effekter. De föreslår ett skyndsamt genomförande av utredningen så att kommunfullmäktige inom kort kan ta ställning till konkreta förslag om byggnation och finansiering. 

Kommunstyrelsen beslutade på tisdagens sammanträde att föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra Värnamo Energi AB och tekniska förvaltningen att i nära samarbete med Finnvedsbostäder AB och övriga berörda kommunala förvaltningar utreda förutsättningarna för en mer omfattande satsning på solcellsanläggningar, att utredningen presenteras med konkreta förslag för kommunstyrelsen senast 30 september 2022 samt att för ändamålet avsätta 350 000 kronor ur anslaget för att uppnå kommunfullmäktiges övergripande mål att fördelas lika mellan Värnamo Energi AB och Värnamo kommuns tekniska förvaltning för genomförandet av utredningen. 

– Vi hoppas att det här kan ge goda lokala och hållbara lösningar och vi får se vad utredningen kan ge, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C). 

Taggar

Dela


2 reaktioner på Föreslår strålande utredning

Motion från Miljöpartiet som avslogs 2019:

Investering och produktion av solenergi i Värnamo Energis regi
Vi i Miljöpartiet vill att Värnamo Stadshus AB ger i uppdrag till Värnamo Energi att
utveckla och investera i förnyelesebar energi. Denna motion vill skapa möjligheter till att
Värnamo Energi blir en producent av solenergi. Detta i samverkan med Finnvedsbostäder och
kommunens fastighetsförvaltning. Detta kan ske genom att Värnamo Energi investerar i
solpaneler som placeras på kommunala fastigheter. Elen som produceras används i
ordinarie elhandel utav bolaget.

Miljöpartiet yrkar med anledning av ovanstående
– Att fullmäktige ger i uppdrag till Värnamo Stadshus AB att undersöka och utreda
möjligheter att Värnamo Energi kan utveckla och investera i egen solelsproduktion
För en hållbarare Värnamo Kommun

Avslag enligt alliansen då, nu har tiden kommit i fatt.

Bara kul att högerstyret i Värnamo börjar lyssna på mig och ta åt sig sunt förnuftet men bättre sent än aldrig. Bara i Värnamo tätorten finns det cirka 9 000 kvadratmeter kommunal tak utan att räkna med skolor. Och det är självklart att vi måste börja också tänka på att lagra den energin vi producerar, som det redan görs i andra kommuner i landet. Vi ska producera energin billigt, lagra den och sälja den till våra kommuninvånare när marknaden har högre priser.

Läs mer på:
https://xn--vrnamo-bua.nu/nyheter/hogerns-miljopolitik-ar-som-en-30-ar-gammal-bil/

Kommentarsfunktionen är stängd