Nyheter

Värme i gympasal ska förbättras

Nyheter Tekniska förvaltningen vill förbättra värmeförsörjningen i Bredaryds skolor. Nu har tekniska utskottet sagt sitt i frågan.

Värmeförsörjningen med fjärrvärme till Bredaryds skola, gymnastiksalen, gamla skolan och Jannelunds förskola sker i dag via en primäranslutning på skolan. Från skolan går en gammal kulvert till gymnastiksalen och vidare till gamla skolan. Från gymnastiksalen går sedan en nyare kulvert till Jannelunds förskola. 

”För att få rätt värme till de tre byggnaderna krävs i dag höga temperaturer i vattnet. Gammal kulvert med dålig isolering ger onödig spillvärme”, skriver tjänstemännen på tekniska förvaltningen. 

I samband med att den nya förskola byggs kommer befintlig nyare kulvert att kopplas om till ny primäranslutning till förskolan. Befintlig kulvert passerar Värnamo energis kulvert i gatan mellan skola och förskola där befintlig kulvert kommer att kopplas på. Befintlig kulvert från gata till gymnastiksalen blir också ny primäranslutning till gymnastiksalen. Äldre kulvert från skolan och till gamla skolan kopplas bort och tas ur bruk. Gamla skolan förses med en ny värmepumpspanna av typen ”luft – vatten”. I samband med det här arbetet kommer undercentralen i gymnastiksalen ses över och gamla shuntar och pumpar kommer att bytas ut. Liknande arbeten i gamla skolan kommer troligtvis att behöva göras också, menar tjänstemännen. 

Arbetet i gamla skolan kommer finansieras via projektet ”Planerat fastighetsunderhåll/reinvesteringar”, arbetet till Jannelunds förskola kommer att finansieras via projektet ”Ny förskola Jannelund”. Arbetet med gymnastiksal, bortkoppling av gammal kulvert och resterande kringarbeten finansieras via projekt ”Bredaryd skola gymnastiksal fjärrvärme”. 

För att genomföra projektet i Bredaryds skola ansökte tekniska förvaltningen hos tekniska utskottet om att anvisa 750 000 kronor från potten för oförutsedda fastighetsinvesteringar anvisas till projektet Bredaryd skola gymnastiksal fjärrvärme. Tekniska utskottet ställde sig bakom förvaltningens begäran. 

Taggar

Dela