Nyheter

Bullerskydd billigare än beräknat

Nyheter Bullerskyddet vid Enehagens skola blev billigare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen.

Bullerskyddet vid Enehagens skola blev billigare än beräknat.

I samband med att Enehagens skolgård och busshållplatsen vid Lagastigen byggdes om konstaterades att skolgården inte uppfyller Boverkets krav gällande bullerfri miljö på skolgårdar. Pengar avsattes och ett bullerplank i sektioner av härdat glas byggdes. Kommunen menar att utformningen bidrar till en tryggare skolmiljö och skyddet har resulterat i en betydligt tystare utemiljö för skolan.

”Projektet har genomförts enligt intentionerna för projektet och haft avsedd effekt”, skriver tekniska förvaltningen i slutredovisningen. 

Kommunfullmäktige hade avsatt 1,5 miljoner kronor för projektet. När nu slutredovisningen är klar visar det sig att bullerskyddet kostade 1 494 723 kronor att bygga upp, vilket resulterar i ett överskott på  5 277 kronor. Tekniska utskottet beslutade på gårdagens möte att föreslå att kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen och att överskottet regleras mot årets bokslut. 

– Det som inte riktigt har framkommit under dess existens är bullerskyddets möjlighet till en god genomsikt. Hade det varit gjort i ett annat material hade risken varit stor att det kunde ha blivit ett osäkerhetstillhåll i mörkret, säger tekniska utskottets ordförande Gottlieb Granberg (M).

Taggar

Dela