Tekniska förvaltningen

Tekniska föreslår annan plats för tillfällig förskola

Nyheter Tekniska förvaltningen föreslår en annan plats för den provisoriska förskolan i Bredaryd…

Igenmurad trappa läggs igen 

Nyheter Som ett led i att få bort gång- och cykeltrafiken vid Enehagsskolan läggs den igenmurade trappan vid Lagastigen igen. …

Azra välkomnar skolförslag – ”ger oss nya möjligheter”

Nyheter Oppositionsrådet Azra Muranovic (S) välkomnar förslaget om att riva och bygga ny Trälleborgsskola…

Gatuproblem ännu inte åtgärdade

Nyheter Tre dagar har gått och tekniska förvaltningen har ännu inte gjort något åt gatuproblemen i Bredaryd…

Åtgärdar gatuproblem

Nyheter Stora träd och brunnar som täpps igen skapar problem i Bredaryd. Nu ska tekniska förvaltningen åtgärda problemen. …

Cykelvägsmotion återremitterades

Nyheter SD:s motion om att bygga gång- och cykelvägar utmed väg 127 återremitterades…

Efter votering – medborgarförslag om cykelled bifölls

Nyheter Medborgarinitiativet om att cykla runt Värnamo för hälsans skull fick med knapp marginal fullmäktiges förtroende…

En belysande motion gick hem hos kommunfullmäktige

En belysande motion gick hem hos kommunfullmäktige

Nyheter Socialdemokraternas motion om riktlinjer och en god belysningsplanering godtogs av kommunfullmäktige. …

Förslag om cykelled mellan Kärdakrysset och Herrestad avslogs

Nyheter Kommunfullmäktige avslog medborgarinitiativet om en cykelled mellan Kärdakrysset och Herrestad…

Ny förskola i Bredaryd ett steg närmare verklighet 

Ny förskola i Bredaryd ett steg närmare verklighet 

Nyheter Den nya förskolan i Bredaryd är steg närmare verklighet efter att samhällsbyggnadsnämnden beviljat bygglov. …

Första steget mot en ny bro taget

Nyheter Det första steget mot en ny gång- och cykelbro över Storån i Forsheda är taget…

Får pengar för att utveckla verksamheten på Värnamobadet

Får pengar för att utveckla verksamheten på Värnamobadet

Nyheter Värnamo Simsällskap får pengar för att utveckla och coronaanpassa verksamheten på Värnamobadet…

Flera byggprojekt på gång i Värnamo

Nyheter Värnamo kommun utvecklas och har behov av fler skolor och idrottshallar för att tillgodose dagens och framtidens behov. Tre byggprojekt ska genomföras under en femårsperiod i så kallad strategisk partnering…

Får utreda utbyggnad av förskola och skola

Får utreda utbyggnad av förskola och skola

Nyheter Barn- och utbildningsnämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att se över en utbyggnad som ska gynna både skolan och förskolan i Horda…

Får utöka föreningsvandringarna

Får utöka föreningsvandringarna

Nyheter Kommunstyrelsen gav klartecken till att avsätta en årlig budget på 200 000 kronor för utökade föreningsvandringar…

Vill utöka föreningsvandringar 

Vill utöka föreningsvandringar 

Nyheter För att öka kommuninvånarnas trygghet ser kommunledningsförvaltningen ett behov av en ökad vuxennärvaro. Nu föreslår förvaltningen kommunstyrelsen att avsätta en årlig budget på 200 000 kronor för utökade föreningsvandringar. …

Uppmanar kommunen till handling: ”Måste tas på större allvar” 

Nyheter Gymnasieläraren Aldijana Puskar Imsirovic uppmanar kommunen att agera efter det senaste inbrottet på Figy. …

Igenstängd passage – ”inga synpunkter från allmänheten”

Nyheter Värnamo kommun vill leda bort den allmänna gång- och cykeltrafiken från Enehagsskolan. En av åtgärderna har resulterat i att trappan som leder ner till tunneln under Lagastigen har satts igen…

Miljoninvestering i kras: ”Bortkastade pengar” 

Nyheter En miljoninvestering har gått i kras. Bullerskyddet vid Enehagens skola har utsatts för skadegörelse. – Jag ser det som bortkastade pengar, säger Jan Cherek (SD)…

Nya regler på Pilagårdsgatan 

Nyheter Sedan förra måndagen råder nya trafikregler på Pilagårdsgatan…

5 / 7Första...34567

Tips