Tekniska förvaltningen

Cykelvägsmotion återremitterades

Cykelvägsmotion återremitterades

Nyheter SD:s motion om att bygga gång- och cykelvägar utmed väg 127 återremitterades…

Efter votering – medborgarförslag om cykelled bifölls

Efter votering – medborgarförslag om cykelled bifölls

Nyheter Medborgarinitiativet om att cykla runt Värnamo för hälsans skull fick med knapp marginal fullmäktiges förtroende…

En belysande motion gick hem hos kommunfullmäktige

En belysande motion gick hem hos kommunfullmäktige

Nyheter Socialdemokraternas motion om riktlinjer och en god belysningsplanering godtogs av kommunfullmäktige. …

Förslag om cykelled mellan Kärdakrysset och Herrestad avslogs

Förslag om cykelled mellan Kärdakrysset och Herrestad avslogs

Nyheter Kommunfullmäktige avslog medborgarinitiativet om en cykelled mellan Kärdakrysset och Herrestad…

Ny förskola i Bredaryd ett steg närmare verklighet 

Ny förskola i Bredaryd ett steg närmare verklighet 

Nyheter Den nya förskolan i Bredaryd är steg närmare verklighet efter att samhällsbyggnadsnämnden beviljat bygglov. …

Första steget mot en ny bro taget

Första steget mot en ny bro taget

Nyheter Det första steget mot en ny gång- och cykelbro över Storån i Forsheda är taget…

Får pengar för att utveckla verksamheten på Värnamobadet

Får pengar för att utveckla verksamheten på Värnamobadet

Nyheter Värnamo Simsällskap får pengar för att utveckla och coronaanpassa verksamheten på Värnamobadet…

Flera byggprojekt på gång i Värnamo

Flera byggprojekt på gång i Värnamo

Nyheter Värnamo kommun utvecklas och har behov av fler skolor och idrottshallar för att tillgodose dagens och framtidens behov. Tre byggprojekt ska genomföras under en femårsperiod i så kallad strategisk partnering…

Får utreda utbyggnad av förskola och skola

Får utreda utbyggnad av förskola och skola

Nyheter Barn- och utbildningsnämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att se över en utbyggnad som ska gynna både skolan och förskolan i Horda…

Får utöka föreningsvandringarna

Får utöka föreningsvandringarna

Nyheter Kommunstyrelsen gav klartecken till att avsätta en årlig budget på 200 000 kronor för utökade föreningsvandringar…

Vill utöka föreningsvandringar 

Vill utöka föreningsvandringar 

Nyheter För att öka kommuninvånarnas trygghet ser kommunledningsförvaltningen ett behov av en ökad vuxennärvaro. Nu föreslår förvaltningen kommunstyrelsen att avsätta en årlig budget på 200 000 kronor för utökade föreningsvandringar. …

Uppmanar kommunen till handling: ”Måste tas på större allvar” 

Uppmanar kommunen till handling: ”Måste tas på större allvar” 

Nyheter Gymnasieläraren Aldijana Puskar Imsirovic uppmanar kommunen att agera efter det senaste inbrottet på Figy. …

Igenstängd passage – ”inga synpunkter från allmänheten”

Igenstängd passage – ”inga synpunkter från allmänheten”

Nyheter Värnamo kommun vill leda bort den allmänna gång- och cykeltrafiken från Enehagsskolan. En av åtgärderna har resulterat i att trappan som leder ner till tunneln under Lagastigen har satts igen…

Miljoninvestering i kras – ”Bortkastade pengar” 

Miljoninvestering i kras – ”Bortkastade pengar” 

Nyheter En miljoninvestering har gått i kras. Bullerskyddet vid Enehagens skola har utsatts för skadegörelse. – Jag ser det som bortkastade pengar, säger Jan Cherek (SD)…

Nya regler på Pilagårdsgatan 

Nya regler på Pilagårdsgatan 

Nyheter Sedan förra måndagen råder nya trafikregler på Pilagårdsgatan…

Ny bro över Storån på gång 

Ny bro över Storån på gång 

Nyheter Tekniska förvaltningen har som avsikt att ta fram förslag på en ny bro över Storån i Forsheda. Det står klart efter tekniska utskottets sammanträde…

Utredning bekostas av förvaltning

Utredning bekostas av förvaltning

Nyheter Kommunstyrelsen var positiva till en utredning av eventuella föroreningar, men sade nej till tekniska förvaltningens begäran om finansiering…

Diskuterar utredning av förorening

Diskuterar utredning av förorening

Nyheter Kommunstyrelsen diskuterar en utredning med provtagning av förorening på Svartkråkevägen-Växjövägen värd 150 000 kronor…

Klartecken för konstgräsbyte

Klartecken för konstgräsbyte

Nyheter Kommunfullmäktige har sagt sitt. Konstgräsbytet på Ljusseveka samt utbyte av planbelysning tidigareläggs…

Expoköket hyreskompenseras

Expoköket hyreskompenseras

Nyheter Serviceförvaltningen får årlig hyreskompensation med 165 486 kronor för Expokökets ökade hyreskostnader…

5 / 7Första...34567

Tips