Nyheter

Förslag om cykelled mellan Kärdakrysset och Herrestad avslogs

Nyheter Kommunfullmäktige avslog medborgarinitiativet om en cykelled mellan Kärdakrysset och Herrestad.

Kommunfullmäktige avslog medborgarinitiativet om en cykelled mellan Kärdakrysset och Herrestad. Arkivfoto

Vi har tidigare berättat om Kärdabygdens intresseförenings medborgariniativ för en cykelled mellan Kärdakrysset och Herrestad. Enligt förslaget är vägen från Kärdakrysset fram till Nästabadet en farlig väg för barn att cykla på. Vidare trafikeras sträckan från Maramövägen till Herrestad av boende, besökare till High Chaparall och tyngre trafik. Herrestad är utsedd som ett av kommunens LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen), och kommunen har bedömt att det kommer att leda till utbyggnad och ett större behov av service.

Tekniska utskottet beslutade den 8 september 2020 en utbyggnad av cykelled på delar av sträckan (Kärda-avfart Nästabadet) i samband med utbyggnad av överföringsledning för vatten och avlopp mellan Kärda och Herrestad. I samband med ovanstående beslut tittade tekniska förvaltningen även på utbyggnad längs hela sträckan, men gjorde bedömningen att en sådan utbyggnad skulle bli för dyr i förhållande till det låga nyttjande som beräknats på aktuell sträcka. Förvaltningen menar även att trafikintensiteten på Kärdavägen (länsväg 619) är relativt låg, vilket styrker ställningstagandet. ”Den förväntade förtätningen i samband med utbyggnation i utpekat LIS-område kommer inte påverka nyttjandegraden av cykelled i den omfattning att det motiverar att annat beslut fattas”, skriver förvaltningen.

Sedan ovanstående beslut fattats har vidare markförhandlingar pågått längs hela sträckan inför förläggningen av vatten och avloppsledning. Kommunen ser det i dag som tveksamt om frivillig markupplåtelse för cykelled är möjlig på någon del av sträckan. Tekniska förvaltningens tidigare bedömning om att enbart bygga cykelled mellan Kärdakrysset och korsning till Maramövägen står fast, förutsatt att man på frivillig väg kan nå markåtkomst för cykelleden, men de föreslår att förslaget om att bygga cykelled ända fram till Herrestad avslås.

Kommunfullmäktige diskuterade ärendet. De beslutade att avslå medborgarinitiativet.

Läs reportaget om Kärdabygdens intresseförening här.

Taggar

3 reaktioner på Förslag om cykelled mellan Kärdakrysset och Herrestad avslogs

Politikerna i Värnamo kommun hatar verkligen cyklister. Det ska inte byggas några cykelleder och alla befintliga i stan tar de bort.

Cykelväg till Store Mosse? En kort stump i nationalparken och för övrigt bara skyltar på enskilda vägen Värnamo – Hädinge.

Man kan se tydlig hur kommunen har två olika mått. Kolla på cykelvägen till Store Mosse! Kanske är det skillnad på vem tar initiativet…

Vi kanske behöver en kommunfullmäktige som är lite mer landsbygsvänlig än den vi har idag. Det räcker inte att se vilka slagord partierna har, man måste titta på vilka beslut de tar och hur man röstar i KF och KS. Öppna ögonen!

Kommentarsfunktionen är stängd