Nyheter

”En oerhörd guldklimp”

Nyheter Engagerade och initiativtagande. Så beskriver Kärdabygdens intresseförenings styrelse sig själva.

Karin Fritz, Margaretha Fransson, Pelle Andersson, Claes-Håkan Wikefeldt och Ida Svensson välkomnar fler invånare i Kärdabygden.

– Engagemang sammanfattar både vår verksamhet men även bygden i sig. Vi ser att det finns ett engagemang i alla föreningar här i Kärda, med mycket glädje och aktiviteter. Vi vill visa att Kärda är en oerhörd guldklimp och mer än en bilskrot, säger Claes-Håkan Wikefeldt, styrelseordförande.

Kärdabygdens intresseförening är en ideell förening med ändamålet att verka för utveckling och gemenskap i Kärdabygden. Föreningen bildades officiellt den 10 mars och styrelsen har under året haft tre styrelsemöten.

– Vi var en liten grupp som började arbeta under hösten 2019, men föreningen bildades officiellt den 10 mars i år. Det har varit en väldigt rolig tid och föreningen består redan nu av mer än 120 hushåll, säger Karin Fritz, ledamot.

”Aktiv och bred styrelse”
Styrelsen består av tolv personer, nio medlemmar och tre suppleanter.

– Vi är en aktiv styrelse som är aktiv på olika plan. Människor med olika bakgrund och åldersskillnader. Jag tycker att vi har en bra och bred styrelse, säger Margaretha Fransson.

Idén föddes genom en dialog med kommunen som väcktes efter landsbygdsdialogerna.

– De kom med en önskan om att det skulle finnas en förening att diskutera större frågor med, exempelvis inom trafik- och vägar, miljö, fritidsaktiviteter och bostäder. Då började vi fundera på hur bildandet skulle gå till och nu är äntligen föreningen på plats. Det har inte funnits någon övergripande förening innan, och vi ser att den här föreningen ska fungera som ett paraply över alla föreningar, säger Ida Svensson, ledamot.

Kärdakrysset en viktig fråga
Under året har föreningen satt upp tipsrundor i elljusspåret, skapat en webbplats för bygden och skapat en informationsfolder till nyinflyttade i området. De är även skapare till medborgarförslaget om att anlägga en cykelväg mellan Kärdakrysset och Nästabadet/Herrestad.

– Vi hoppas att politikerna klubbar igenom hela leden. Sedan är det dags att börja jobba med Kärdakrysset på riksväg 27, som är en viktig fråga för oss, eftersom det händer mycket olyckor där, säger Margaretha Fransson.

Föreningen arbetar högt och lågt och ingen fråga lämnas orörd.

– Vi fick in ett önskemål om att åtgärda broarna vid elljusspåret, eftersom de lätt blev hala av regn. Vi pratade med Keith Johansson på kommunen som snabbt ordnade fram halkskydd som vi kunde sätta upp. Det är sådana enkla saker som går att fixa, säger Pelle Andersson, ledamot.

Hur ser ni på Kärda om tio år?

– Om tio år hoppas vi på att det finns ett äldreboende i Kärda. Det måste finnas möjlighet för de som bor i byn att få bo kvar i byn även när de blir äldre, men även att skolan finns kvar. Vi värnar om att skolan och förskolorna ska finns kvar, säger Ida Svensson.

Taggar