Nyheter

Ny förskola i Bredaryd ett steg närmare verklighet 

Nyheter Den nya förskolan i Bredaryd är steg närmare verklighet efter att samhällsbyggnadsnämnden beviljat bygglov.

Den nya förskolan i Bredaryd är steg närmare verklighet efter att samhällsbyggnadsnämnden beviljat bygglov på platsen där nuvarande förskola ligger. Arkivfoto

På samhällsbyggnadsnämndens sammanträde diskuterade tekniska förvaltningens ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola, miljöhus, förråd, vindskydd, anläggande av parkering samt rivning av nuvarande Jannelunds förskola i Bredaryd.

Eftersom den nuvarande detaljplanen medger en byggrätt på 1 600 kvadratmeter och den totala ytan för den förskolan behöver 1 688 kvadratmeter byggnadsarea, utgjorde förslaget en mindre avvikelse från nuvarande detaljplan. Grannar och berörda parter har fått yttra sig i frågan. I en skrivelse den 26 april 2021 har tekniska förvaltningen förtydligat vilken hänsyn som tagits vid formgivning och planering av förslaget. Stadsarkitekten i Värnamo kommun ansåg förslaget och tekniska förvaltningens hänsyn som god. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förslaget i sin helhet följer gällande detaljplan och dess syfte. De bedömer förslaget som ett bra komplement och att dess utformning knyter an till området. De ser avvikelsen på 88 kvadratmeter som liten och bedömer därför att bygglov kan beviljas, eftersom avvikelsen är av mindre karaktär. 

Samhällsbyggnadsnämnden gick på förvaltningens bedömning och beslutade att bevilja bygglov för nybyggnad av förskola, miljöhus, förråd, vindskydd anläggande av parkering samt rivning på tomten där nuvarande Jannelunds förskola finns. 

Taggar