Nyheter

Får utöka föreningsvandringarna

Nyheter Kommunstyrelsen gav klartecken till att avsätta en årlig budget på 200 000 kronor för utökade föreningsvandringar.

För att öka tryggheten för kommuninvånarna ser kommunledningsförvaltningen ett behov av ökad vuxennärvaro. Nu föreslår förvaltningen kommunstyrelsen att avsätta en årlig budget på 200 000 kronor för utökade föreningsvandringar. Arkivfoto

Tidigare i veckan skrev vi om kommunledningsförvaltningens önskan om en utökad vuxennärvaro i Värnamo kommun. Förvaltningen föreslog kommunstyrelsen att avsätta en årlig budget på 200 000 kronor för att utöka föreningsvandringarna i Värnamo kommun.

Kommunstyrelsen diskuterade frågan och beviljade kommunledningsförvaltningens önskemål. Ett förslag som innebär att kommunstyrelsen avsätter en årlig budget på 200 000 kronor, att till 2022 avsätta en budget på 20 000 kronor som startkostnad, att avsätta 100 000 kronor för att täcka tillkommande kostnader för ökade antal föreningsvandringar under 2021 och att tekniska förvaltningen och fritidsavdelningen får budgetansvaret.

– Det här är ett mycket förberett ärende som har jobbats fram av alla inblandade. Det är bra att vi får en utökad möjlighet för att bedriva föreningsvandringarna och möjligheten att att kunna kompensera föreningarna för att bedriva den här verksamheten, säger Hans-Göran Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Taggar

Dela