Nyheter

Vill utöka föreningsvandringar 

Vill utöka föreningsvandringar 

Nyheter För att öka kommuninvånarnas trygghet ser kommunledningsförvaltningen ett behov av en ökad vuxennärvaro. Nu föreslår förvaltningen kommunstyrelsen att avsätta en årlig budget på 200 000 kronor för utökade föreningsvandringar.

För att öka tryggheten för kommuninvånarna ser kommunledningsförvaltningen ett behov av ökad vuxennärvaro. Nu föreslår förvaltningen kommunstyrelsen att avsätta en årlig budget på 200 000 kronor för utökade föreningsvandringar. Arkivfoto

I samband med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet under våren 2021 har ett behov framkommit av en ökad vuxennärvaro utomhus i Värnamo kommun. Som grund för argumentet är genomförda orsaksanalyser samt samråd med polis och kommuninvånare. Deltagare i orsaksanalysen har varit säkerhetssamordnare, ungdomspolitisk samordnare, medborgarförvaltningen, fritidsavdelningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt polisen. 

I dag har tekniska förvaltningen och fritidsavdelningen 34 000 kronor att betala till de föreningar som kvällsvandrar. Pengarna räcker till att elva vandringar. Kommunens mål är att bemanna minst 62 kvällar. Prioritering och fördelning av dessa kvällar görs av fältsekreterare i samråd med lokalt brottsförebyggande råd. Geografiskt är målet att kvällsvandringar skall genomföras där de bäst behövs, vilket innebär att vandringar skall bedrivas i kommunen som helhet, inte enbart i centrala Värnamo. 

Den ekonomiska ersättningen för att kvällsvandra med minst fem personer under 5 timmar arbete ligger på 3 000 kronor. Kostnaden för 62 kvällar blir då 186 000 kronor. Fika kostar cirka 200 kronor per kväll, vilket blir cirka 14 000 kronor. För att uppfylla ambitionen om 62 föreningsvandringar behövs 200 000 kronor. Utöver det tillkommer en startkostnad på 20 000 kronor som skall bekosta nya västar, ryggsäckar, ficklampor, första hjälpen-kit och så vidare. Administrationen kring arbetet kommer av naturliga skäl att öka i takt med att fler kvällar bemannas, vilket påverkar främst fritidsavdelningen och fältsekreterare. 

– Jag tror att det (utökade föreningsvandringar) tillsammans med andra åtgärder skapar trygghet för våra kommuninvånare. Det är inte lösningen på alla våra utmaningar, men det är en del av lösningen. Vi hoppas att vi genom föreningsvandringar inspirerar fler vuxna att ta en promenad på stan under helgen, säger Marcus Skytt, kommunens säkerhetssamordnare.

På kommunstyrelsens sammanträde diskuteras ärendet. Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunstyrelsen besluta att avsätta en årlig budget för föreningsvandringar på 200 000 kronor, att till 2022 avsätta en budget på 20 000 kronor som startkostnad, att avsätta 100 000 kronor för att täcka tillkommande kostnader för ökade antal föreningsvandringar under 2021 samt att budgetansvar ska ligga på tekniska förvaltningen och fritidsavdelningen. 

Taggar

3 reaktioner på Vill utöka föreningsvandringar 

Bra initiativ. Sedan skulle det också behövas kameror på välplacerade platser så att allt mer vanligt folk kan gå ut på gatorna vilket då leder till att de ljusskygga elementen försvinner ännu mer.

Mer kameror är en bra idé. På min arbetsplats hände lite skit på kvällarna. Vi skaffade kameror och tog någon rätt snabbt sedan har det varit lugnt.

Det krävs hårdare tag/mer pengar för att få kontroll. Lägg resurserna där de behövs, exempelvis fler fältare, övervakning och vakter. Lägg inte trygghetsansvaret på föreningar och slå er för bröstet för att ni gör något som ni borde gjort för länge sedan.

Kommentarsfunktionen är stängd