Nyheter

Åtgärdar gatuproblem

Nyheter Stora träd och brunnar som täpps igen skapar problem i Bredaryd. Nu ska tekniska förvaltningen åtgärda problemen.

På Klockaregårdsvägen i Bredaryd bildar kommunens lindar en alléliknande miljö. Men allt är inte guld och gröna skogar.  [1/3]

När trädens löv och frön släpper från träden, i kombination med tungt regn, blir gatans brunnar igentäppta.  [2/3]

När trädens löv och frön släpper från träden blir gatans brunnar igentäppta.  [3/3]

På Klockaregårdsvägen i Bredaryd bildar kommunens lindar en alléliknande miljö. Men allt är inte guld och gröna skogar. När trädens löv och frön släpper från träden, i kombination med tungt regn, blir gatans brunnar igentäppta. I två år har invånare varit i kontakt med kommunen angående åtgärder utan framgång. 

– Vi har ett gäng som ska kika på brunnarna i morgon (läs i dag). Av bildmaterialet att döma finns det även va-lagningar på sträckan som behöver åtgärdas, säger Linus Enochson på tekniska förvaltningen.   

Angående de stora träden har Värnamo kommun varit i kontakt med vägföreningen som är verksam i området. Vägföreningen vill skära ner träden, men på grund av omfattningen får endast mindre åtgärder göras.

– Först och främst vill vi få en fri höjd över vägbanan, men det problematiska är att träden är så pass stora och att de är fler än fem stycken, vilket gör att de är biotopskyddade. För att få göra större åtgärder behöver man ha samråd med länsstyrelsen. Vägföreningen vill gärna skära ner träden ordentligt, men det blir svårt att göra på grund av biotopskyddet, säger Linus Enochson.

Taggar

6 reaktioner på Åtgärdar gatuproblem

Det är inte bara vägarna som sköts dåligt.
Även alla grönområden/rondeller och det har jag påpekat i många år men kommunen skyller bara ifrån sig på andra.

Brunnarna gör nog sitt jobb om man höll gatan fri från löv, stora grenar och annat. Alla de enormt stora träden i backen ner på Klockaregårdsvägen släpper ifrån sig mängder med skräp, så det krävs kontinuerligt underhåll för att hålla vägen ren. Kommer det en kraftig regnskur så blir det en flod med vatten som dra med sig allt som ligger på vägbanan och täpper igen nedersta brunnen. Då blir det översvämning för oss som har fastigheter längst ner i backen.
Det är träden som först och främst behöver göras något åt. Kanske har de vuxit sig allt för stora för att vara lämpliga att ha i bebyggelse och vara till glädje för någon.

Problemen är ofta att vägbanan ofta har omasfalterats och höjts, medans trottaren och trottoarkanten lämnas oförändrad. Således minskar höjden upp till kanten och översvämning sker oftare.

Även vid viadukten, under järnvägen, blir det så när det blir kraftiga regnväder.

Bor i hörnet Albanovägen/Norregårdsvägen , nedanför Klockaregårdsvägen.
Utanför mitt svämmar gatan över vid alla kraftiga regn då brunnarna på Klockaregårdsvägen och Parkvägen inte gör sitt jobb.
Det rinner över trottoarkanten och in i trädgården och underminerar vid plattor och stenar….även i källaren har det stigit lite i golvbrunnar när det öser ner.

Kommentarsfunktionen är stängd