Nyheter

Igenstängd passage – ”inga synpunkter från allmänheten”

Nyheter Värnamo kommun vill leda bort den allmänna gång- och cykeltrafiken från Enehagsskolan. En av åtgärderna har resulterat i att trappan som leder ner till tunneln under Lagastigen har satts igen.

Trappan vid Enehagsskolan, som leder ner till tunneln under Lagastigen, har satts igen.  [1/3]

Trappslutet har bytts ut mot en betongvägg.  [2/3]

Ambitionen är att gång- och cykeltrafikanter ska ledas från skolgården till att välja Lagastigen eller sträckningen längs Lagan.  [3/3]

Biltrafiken rullar på på Lagastigen, men några meter nedanför den råder ett stilla lugn. Den norra delen av undergången vid Lagastigen har bytt skepnad den senaste tiden. Gångtrappan som leder ner till tunneln har försvunnit och i dess ställe tornar i stället ett betongblock upp.

– Tidigare gick huvudstråk för gång och cykel igenom Enehagsskolans skolgård, vilket har varit ett trygghetsproblem för skolan. I stället skall denna trafik styras om längs Lagastigen utanför det nya bullerplanket och det stråk som går i nordlig och sydlig sträckning längs med Lagan. Igensättningen av den aktuella trappan är en första del i detta projekt, vilket innebär ett antal åtgärder i och kring denna plats, säger Martin Axelsson Bahn på tekniska förvaltningen och fortsätter.

– Vi har inte fått några direkta synpunkter utav allmänheten än.

Taggar

Dela


7 reaktioner på Igenstängd passage – ”inga synpunkter från allmänheten”

Kommunen har väl börjat förbereda sig för IFK Värnamos ankomst till allsvenskan, jag menar Svenska Fotbollförbundet lär ju ha en mängd krav på avspärrningar och kravallstaket för fotbollslag i vår högsta serie.
För det kan väl inte bara vara som så att man vill tvinga flanörer att ”gena” över Lagastigen?

Kommunen tänker bra på sina invånare, säkrast är att springa över Lagastigen.

Varför inte bygga ett par sådana fina väggar av betongblock tvärs över Lagastigen när man ändå har ångan uppe, det ska ju ändå vara en bilfri stad, och då kan ju skolbarnen och miljöpartisterna leka tillsammans på Lagastigen utan att oroa sig för de livsfarliga bilarna som helt utan anledning förpestar vår stad med sina gräsliga fordon.

Vad går tekniska på för slags drog? Har ju fått pippi på att stänga av och spärra fullt dugliga och säkra vägar. Viadukten, gångbron i Forsheda och nu den trafiksäkra trappassagen under Lagastigen?

Man är väl inte tillsatta för att bråka med kommuninnevånarna?

Man har sitt jobb för att se till att de som betalar deras lön ska ha det så bra som möjligt.

Tycker också det är helknäppt. Man tar ju tunneln för att slippa trafiken och risken att bli påkörd. Nu tvingas man att ta backen upp i stället för trappan och sedan gå tillbaks ut till gångbanan längs Lagastigen. Vad är poängen? Kommer ju närmre skolbarnen i stället….

Var förväntar de sig att allmänheten ska dela med sig av sina synpunkter? I värnamo-grupperna på facebook har det knappats varit någon positiv syn på trappan.

Kommentarsfunktionen är stängd