Nyheter

Efter votering – medborgarförslag om cykelled bifölls

Nyheter Medborgarinitiativet om att cykla runt Värnamo för hälsans skull fick med knapp marginal fullmäktiges förtroende.

Medborgarinitiativet om att cykla runt Värnamo för hälsans skull fick med knapp marginal fullmäktiges förtroende. Arkivfoto

Vi har tidigare berättat om medborgarinitiativet om att bygga en cykelväg på sträckan Margaretelund–Borgen/Borgen–Åsenvägen. Ett förslag som avsändaren menar kan vara bidragande till att kommunen uppnår uppsatta klimat- och hållbarhetsmål. Under kommunfullmäktige avgjordes förslagets framtid.  Gottlieb Granberg (M) yrkade bifall på kommunstyrelsens förslag om avslag.

– Det här är inget dumt förslag, men vi har en prioriteringsordning där vi uppskattar att få så mycket verkstad för pengarna som möjligt. I den prioriteringen faller detta förslag. Sedan är det även krångligheter med att ta sig fram på Trafikverkets vägar. 

Anders Jansson (S): Jag yrkar bifall på medborgarinitiativet. Jag tycker det är konstigt att ”tekniska förvaltningen ser positivt på förslag om att utveckla cykelvägnätet och tar medborgarinitiativet i beaktande vid framtagandet av åtgärdsplan för framtida väg- och cykelvägslösningar”. Är man positiv till en sak måste man ju bifalla. 

Jörgen Skärin (MP): Jag yrkar bifall till medborgarförslaget. Jag tycker att det är ett led i en fortsatt satsning. V har en cykelled som går mellan Margretelund och Nydalavägen och det är en naturlig del som följer upp mot Gröndalsleden och Borgen. Eftersom att man inte kan cykla säkert på Gröndalsleden just nu, yrkar jag bifall till det här förslaget för att utreda det här och i framtiden även kunna bygga den här leden, eventuellt i samverkan med Trafikverket om de nu inte vill stå för de kostnaderna.

Håkan Johansson (KD): Ja, det är positivt med medborgarförslag. Ja, det är positivt att kommunens invånare engagerar sig och pekar på möjliga lösningar. Ja, det är positivt med engagemang. I det engagemanget hamnar man ibland i lägen där man måste välja och prioritera. I det här läget handlar det om att bygga en väg i marker som nästan ingen bor och där det svårligen går att hitta människor som kan tänkas cykla utmed vägen. Jämför det med ett alternativ som redan ligger på planstadiet, som går där människor redan bor, som har tydliga målpunkter som fotbollsplan och en ny skola och som endast gör den tänkta vägsträckningen 500 meter längre. Då är min prioritering rätt så lätt och rätt så klar. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Bo Svedberg (S): Det är synd, Håkan, att vi inte har samma visioner om Värnamo. ”Ingen bor vid den här vägen och så vidare”, men vi Socialdemokrater har lite längre visioner. Här kommer det att bo folk kring den här vägen: Det här medborgarinitiativet säger ingenting om att vi ska göra det här i dag eller i morgon, men att vi ska ha en tanke om att göra det i framtiden. Det betyder verkligen att vi följer med i visionerna som medborgarinitiativet säger. Jag yrkar bifall till medborgarinitiativet. 

Håkan Johansson (KD): Nej Bosse, vi har inte samma vision för staden. Just nu bor det ingen där. Det är positivt med förslag, det är positivt att förslaget finns nertecknat och det kan komma en dag när det kan komma till användning, men jag yrkar fortfarande bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Azra Muranovic (S): Om man avslår initiativet innebär det att det inte längre finns där. Det betyder att man inte vill arbeta med detta. Det är ju det man säger när man gör ett avslag. Man kan inte säga att det är ”positivt att vi avslår, men att man någon gång i framtiden väljer att ta upp det”. Då ska man vara tydlig mot invånarna i Värnamo och säga att ”vi avslår för att man inte vill ha det där, men det är positivt att ni sitter och skriver och skickar in medborgarinitiativ”. Jag yrkar bifall till vårt förslag. 

Yrkandena ställdes mot varandra. Vid en första propositionsomröstning vann kommunstyrelsens förslag. Votering begärdes och röstningen resulterade i 26-25 till bifallssidans favör, vilket innebar att fullmäktige beslutade sig för att bifalla initiativet. 

Taggar

Dela