Nyheter

GC-väg billigare än beräknat

Nyheter Gång- och cykelvägen till Vandalorums rastplats blev billigare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen.

Gång- och cykelvägen mellan Skulpturvägen och Vandalorums rastplats blev billigare än beräknat.

Cyklister på Skulpturvägen och besökare på Trafikverkets nya rastplats vid Vandalorum var tidigare tvungna att ta sig över Trafikverkets på- och avfart till riksväg E4 för att nå verksamhetsområde Bredasten. Med byggandet av en kortare gång- och cykelväg kan cyklister och fotgängare nu på ett säkert sätt nå Bredasten via kommunens gång- och cykelvägnät. Gc-vägen mellan Skulpturvägen och rastplatsen byggdes under 2020 och 2021 och kommunen anvisade 300 000 kronor till projektet. När bygget nu summeras visar slutredovisningen att bygget kostade 209 058 kronor, vilket innebär ett överskott på 90 942 kronor.

”Projektet har genomförts enligt intentionerna för projektet och haft avsedd effekt. Överskottet i projektet beror på att framdriften gick fortare än beräknat samt att en enklare och billigare trafiklösning kunde hittas tillsammans med Trafikverket”, skriver tekniska förvaltningen.

Tekniska utskottet beslutade på sitt senaste sammanträde att godkänna slutredovisningen samt att reglera överskottet mot projektpotten ”GC-vägar för fördelning”.

Taggar