Kommunstyrelsen

Kompenseras för förväntade prisökningar 

Kompenseras för förväntade prisökningar 

Nyheter Kommunala verksamheter kompenseras för förväntade prisökningar under 2023. Det står klart efter kommunstyrelsens möte…

Går med i upphandling för ny trafikplats 

Går med i upphandling för ny trafikplats 

Nyheter Bredasten kan begåvas med en ny trafikplats i den östra delen. Det står klart efter kommunstyrelsens möte. …

Föreslår försäljning av Bredastensmark

Nyheter Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna ett köpekontrakt med Nivika Bredasten AB om ett större markköp på Bredasten 3…

De tar Liberalernas platser den kommande mandatperioden

De tar Liberalernas platser den kommande mandatperioden

Nyheter Liberalerna Värnamo har nominerat sina kandidater till nämnder och styrelser i Värnamo kommun…

Bygge på parkeringar ett steg närmare verklighet

Bygge på parkeringar ett steg närmare verklighet

Nyheter Bostadsbyggandet på den så kallade ”Hemköpsparkeringen” närmar sig verklighet. Det står klart efter kommunstyrelsens sammanträde…

Diskuterar markanvisning av parkeringstomter 

Diskuterar markanvisning av parkeringstomter 

Nyheter Bostadsbyggandet på den så kallade ”Hemköpsparkeringen” närmar sig verklighet. I dag diskuterar kommunstyrelsen ett markanvisningsavtal med exploatören. …

Ny politisk ordning föreslagen

Ny politisk ordning föreslagen

Nyheter På sitt senaste möte beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att delvis ändra på den politiska ordningen i Värnamo kommun. …

Anetté efterträder Azra

Anetté efterträder Azra

Nyheter Kommunfullmäktige har sagt sitt. Anetté Myrvold efterträder Azra Muranovic som ny andre vice ordförande i kommunstyrelsen…

Vill påbörja personalsatsning

Vill påbörja personalsatsning

Nyheter Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger klartecken till att påbörja renovering och ombyggnad av arenaservice personalutrymmen…

Planerar för om- och tillbyggnad av landsbygdsskolor

Planerar för om- och tillbyggnad av landsbygdsskolor

Nyheter Tekniska utskottet föreslår att kommunen gör framtida satsningar på slöjdsalarna i Fryele och Hånger skola. Nu har kommunstyrelsen sagt sitt. …

Garantell kan fortsätta växa

Garantell kan fortsätta växa

Nyheter I dag diskuterar kommunens högsta politiker möjligheten för Garantell att växa ytterligare. …

Klartecken för markuppdrag: ”Kratta i manegen”

Klartecken för markuppdrag: ”Kratta i manegen”

Nyheter Kommunstyrelsen får i uppdrag att lämna förslag på lämpliga och attraktiva områden för byggande av flerbostadshus och enfamiljsvillor i kransorterna…

Yrkade på avslag – fick inget gehör 

Yrkade på avslag – fick inget gehör 

Nyheter Förbifart Bor kommer ett steg närmare verklighet. …

Startskottet för ny viadukt

Startskottet för ny viadukt

Nyheter I dag beslutade kommunstyrelsen att ge tekniska utskottet i uppdrag att klarlägga förutsättningar för att snarast påbörja byggandet av en ny central förbindelse över järnvägen i Värnamo…

Fullmäktige beslutar om policy för visselblåsning

Fullmäktige beslutar om policy för visselblåsning

Nyheter Snart kan det bli lättare för kommunen att upptäcka missförhållanden inom organisationen…

Ny fördjupad översiktsplan på gång 

Ny fördjupad översiktsplan på gång 

Nyheter En ny fördjupad översiktsplan över Värnamo stad är på gång.  …

När det svider i plånboken går det att köpslå om allt

När det svider i plånboken går det att köpslå om allt

Nyheter Vilka partier är villiga att köpslå om klimatet för våra framtida generationers liv på denna planet? Den frågan ställer sig Jörgen Skärin (MP) i en debattartikel…

Vill möjliggöra för nya bostäder i kransorterna

Vill möjliggöra för nya bostäder i kransorterna

Nyheter Ledande politiker föreslår att kommunen förbereder ytterligare mark för bostadsbyggande i kransorterna. …

Innehållsrikt förstaår avklarat 

Nyheter Allsvenskt avancemang, flera invigningar och ett näringsliv på högvarv. Mikael Karlsson summerar ett innehållsrikt förstaår som kommunstyrelsens ordförande…

Kommunens vädjan: Gör något åt stadsbussarna

Nyheter Resandet med stadsbussarna nådde aldrig de nivåer Värnamo kommun och Jönköpings länstrafik siktade på. Samtidigt upplever kommunen att länstrafiken inte agerar. Nu har kommunstyrelsen beslutat att skicka in en skrivelse till bolaget…

4 / 14Första...23456...10...Sista

Tips