Kommunstyrelsen

Alla ska sortera matavfall senast 2024

Alla ska sortera matavfall senast 2024

Nyheter På kommunstyrelsens sammanträde under gårdagen fanns sophantering och matavfall med på dagordningen. Enligt ett EU-beslut är det från och med 2024 inte möjligt längre för fastighetsägaren att betala för att få sitt avfall sorterat…

Konstsnöprojekt hänskjuts till budgetberedning

Konstsnöprojekt hänskjuts till budgetberedning

Nyheter Satsningen på konstsnö i Borgen hamnar på budgetberedningens bord…

Föreslår satsning på hjärtstartare 

Föreslår satsning på hjärtstartare 

Nyheter Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att räddningstjänsten får satsa 240 000 kronor på att köpa in tolv publika hjärtstartare till olika platser i kommunen. …

Vill påskynda översyn av parkering i tätorten

Nyheter En översyn av förutsättningarna för att kunna parkera i Värnamo tätort behöver göras skyndsamt. Det menar teknik- och fritidsnämnden i ett påpekande till kommunstyrelsen…

Klartecken till ombudgetering

Klartecken till ombudgetering

Nyheter Kommunfullmäktige ställde sig bakom förslaget till en ombudgetering av investeringsmedel från föregående år…

Föreslår ombudgetering av investeringsmedel

Föreslår ombudgetering av investeringsmedel

Nyheter Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget till en ombudgetering av investeringsmedel från föregående år…

Så svarar kommunen om järnvägsplaner

Så svarar kommunen om järnvägsplaner

Nyheter Trafikverkets planer på elektrifieringen av järnvägen mellan Nässjö och Värnamo avhandlades på kommunstyrelsens senaste möte. …

Beskedet: Här placeras Gläntans förskola

Beskedet: Här placeras Gläntans förskola

Nyheter Kommunstyrelsen har sagt sitt. Nu vet vi var förskolan Gläntan placeras. …

Får omstrukturera biblioteksverksamhet 

Får omstrukturera biblioteksverksamhet 

Nyheter Kulturförvaltningen får lyfta en halv miljon kronor ur kulturnämndens resultatfond för att strukturera om biblioteksverksamheten. …

Vill att kommunen skjuter av kajor och måsar – här är svaret

Vill att kommunen skjuter av kajor och måsar – här är svaret

Nyheter Kommunfullmäktiges ledamöter beslutade att avslå bevingat förslag…

Ljusbyte dyrare än beräknat

Ljusbyte dyrare än beräknat

Nyheter Bytet till LED-belysning på Norregårds idrottsplats blev dyrare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen. …

Strategiskt uppdrag ska stärka kommunen utåt

Strategiskt uppdrag ska stärka kommunen utåt

Nyheter Kommunfullmäktige föreslås besluta att kommunstyrelsen får i uppdrag att stärka kommunens attraktion som arbetsgivare…

Kommunens förslag: Dra nya järnvägen längs gamla E4:an

Kommunens förslag: Dra nya järnvägen längs gamla E4:an

Nyheter Under veckan har det varit samråd för den järnvägen mellan Byarum och Tenhult. – Det skulle underlätta att lägga järnvägen bredvid befintlig väg, menar kommunalrådet Gert Jonsson (M) och kommenterar även kommunens hållplatser och linje 500 som ska avvecklas…

Åtgärder på konstgräsplan blev billigare än beräknat

Åtgärder på konstgräsplan blev billigare än beräknat

Nyheter Bytet av konstgräs och belysning på Ljussevekas konstgräsplan blev billigare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen…

Satsar 600 000 på folkhälsa och social hållbarhet

Satsar 600 000 på folkhälsa och social hållbarhet

Nyheter Kommunstyrelsen lägger 600 000 kronor på en projektresurs som ska kartlägga och planera kommunens arbete med folkhälsa och social hållbarhet. …

Markägarna oroas över nya järnvägen

Nyheter Trafikverket planerar ny tågsträcka mellan Byarum och Tenhult. Kommunen beslutade enigt att avsätta 23 miljoner men det är inte alla som är glada över nya sträckningen. – Byn delas, säger en markägare som är kritisk till Trafikverkets nya projekt…

Listan: Vi tar plats i regionalt utvecklingsråd

Listan: Vi tar plats i regionalt utvecklingsråd

Nyheter I en artikelserie berättar vi om kommunens nämnder och styrelser under den kommande mandatperioden…

Listan: Vi tar plats i krisledningsnämnden

Listan: Vi tar plats i krisledningsnämnden

Nyheter I en artikelserie berättar vi om kommunens nämnder och styrelser under den kommande mandatperioden…

Bostäder på parkering på gång

Bostäder på parkering på gång

Nyheter Kommunfullmäktige ställde sig bakom markanvisningsavtalet för bostadsbygge på parkeringstomter…

Listan: Vi tar plats i kommunstyrelsen

Listan: Vi tar plats i kommunstyrelsen

Nyheter I en artikelserie berättar vi om kommunens nämnder och styrelser under den kommande mandatperioden…

3 / 1412345...10...Sista

Tips