Nyheter

Vill möjliggöra säsong på utomhusbad

Nyheter Teknik och fritidsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om extra pengar för att kunna möjliggöra att Värnamobadet hålls öppet under kommande säsong. 

Teknik och fritidsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om extra pengar för att kunna möjliggöra att Värnamobadet hålls öppet under kommande säsong. Bild: Arkivbild/Riksbanken

De senaste somrarna har Värnamobadets säsong utökats med fyra extra veckor. Satsningen syftar till att stödja Värnamo Simsällskaps verksamhet och fungerar som en avlastning för Värnamo simhalls verksamhet. Kostnaden för att göra detta ligger på 150 000 kronor.

Under vintern har det uppstått en större vattenskada i Värnamobadets omklädningsbyggnad. För att badet ska kunna hållas öppet under sommaren behöver problemet åtgärdas. Teknik- och fritidsförvaltningen har tillsammans med teknik- och fritidsnämnden samtalat om möjligheterna att lösa den uppkomna situationen utan att det kostar för mycket. Olika lösningar har diskuterats, till exempel att låta besökare använda den kalla utomhusduschen innan bad och att omklädning får skötas utan tillgång till omklädningsrum. Den lösningen bedöms dock kräva att toaletter hyrs in och kopplas upp till vattenledningsnätet. När kommunen har undersökt kostnaderna för hyra av toaletter visar det sig att den kostnaden blir ungefär lika stor som den uppskattade kostnaden för att ställa i ordning omklädningsbyggnaden så att den fungerar under säsongen 2024. Kostnaden det handlar om är ungefär 150 000 kronor.

Teknik- och fritidsförvaltningen ser att det finns ett stort behov av att kunna hålla Värnamobadet öppet sommaren 2024 då Värnamo simhall behöver genomgå en större renovering som gör att simhallen kommer behöva vara stängd stora delar av sommaren, mellan två och tre månader. Teknik- och fritidsnämnden beslutade på sitt senaste sammanträde att återkalla tidigare ansökan till kommunstyrelsen om extra medel för att förlänga badsäsongen 2024. Detta till förmån för en ny ansökan som avser extra pengar för nödvändiga reparationer, alternativt hyra av toaletter, så att Värnamobadet kan hållas öppet under ordinarie säsong, vilket innebär från den 1 juni till och med den 31 augusti.

– Vi anser att det har ett värde att Värnamobadet är öppet, både med tanke på VSS och invånarna som kan nyttja badet på ett trevligt sätt på sommaren, säger förvaltningschef Jesper du Rietz i en kommentar i samband med vår artikel om Värnamobadets ovissa framtid för några veckor sedan.

Taggar

Dela


Läs mer

Regionen om Värnamobadet: ”Målsättningen är att hitta en överenskommelse”
Oviss framtid för utomhusbad

1 reaktion på Vill möjliggöra säsong på utomhusbad

Så länge ingen ny simhall med både inne och utebassäng, är klar för invigning krävs att utomhusbadet hålls öppet, liksom att nuvarande simhall inte tvingas tvärstoppa.
Kommunen är riktigt illa ute vad gäller kärnverksamheten att lära barn simma!

Kommentarsfunktionen är stängd