Nyheter

Oviss framtid för utomhusbad

Nyheter Värnamobadet går en oviss framtid till mötes. Det står klart efter att regionen sagt upp avtalet för omförhandling med Värnamo kommun.

Värnamobadet går en oviss framtid till mötes. Det står klart efter att regionen sagt upp avtalet för omförhandling med Värnamo kommun. Arkivbild: Peter Magnusson

Värnamo kommun hyr sedan många år tillbaka Värnamobadet av Region Jönköpings län. Hyrestiden är tre månader under badsäsongen (slutet av maj till slutet av augusti) och kommunen har även möjligheten att vid önskemål förlänga öppettiderna med ytterligare två veckor före och två veckor efter ordinarie hyrestid. Avtalet förlängs automatiskt tre år i taget om inte någon part säger upp det. Nuvarande avtal startades juni 2011 och nästa förlängning infaller efter sommaren 2024.

I december 2023 beslutade regionen att säga upp avtalet från och med september 2024 för omförhandling av villkoren från och med sommaren 2025. För att förlänga avtalet begär Region Jönköpings län flera villkor. Bland annat att regionen övertar ansvar för drift och underhåll av anläggningen, men det stora villkoret berör hyran. Regionen begär en ny grundhyra på 2 miljoner kronor per år. Nuvarande grundhyra ligger på en halv miljon kronor, vilket innebär en fyrdubblad hyresökning.

– Värnamobadet har stort behov av underhållsinsatser eftersom det är till åren och väderbitet. Detta är känt sedan länge och avtal har detta inskrivet. Regionen gör bedömningen att för att kunna hålla i gång badet krävs denna större och kostsamma insats, cirka 15 miljoner kronor. Gör de en investering så vill de få en hyresintäkt som gör att de får balans på badet i sin ekonomi, säger förvaltningschef Jesper du Rietz på teknik- och fritidsförvaltningen.

Vad innebär uppsägningen konkret?

– Det innebär konkret att om kommunen vill ha badet öppet längre än till och med 2024 måste kommunen betala en hyra på 2 miljoner kronor per år jämfört med som i dag cirka 500 000 kronor per år. Ganska hög hyra för begränsat öppetförhållande som det ju handlar om. Å andra sidan ett bad som är uppdaterat.

Hur ser förvaltningen på ärendet?

Vi anser att det har ett värde att Värnamobadet är öppet, både med tanke på VSS och invånarna som kan nyttja badet på ett trevligt sätt på sommaren. Dock är det väldigt mycket pengar för begränsat öppethållande. Kommunen kommer fortsätta dialogen med Region Jönköpings län i frågan. Jag kan inte säga var vi hamnar men det är en tuff nöt att knäcka.

Hur är tanken att finansieringen för den nya grundhyran ska lösas?

– Det är just det som är en del av det svåra. Det är långt ifrån säkert att det kan anses försvarbart att kommunen hyr badet till den höga kostnad. Politiken är insatt i frågan och dialog ska föras på politisk nivå mellan organisationerna. Ovisst med andra ord.

Vi har försökt att nå företrädare för regionen för en kommentar utan framgång.

Taggar

Dela


Läs mer

Regionen om Värnamobadet: ”Målsättningen är att hitta en överenskommelse”
Vill möjliggöra säsong på utomhusbad
Klartecken för säsong på utomhusbad