Kommunstyrelsen

Vill förlänga provtagningsuppdrag 

Vill förlänga provtagningsuppdrag 

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden vänder sig till kommunstyrelsen för att få möjlighet att genomföra provtagningsuppdraget på Ljusseveka. …

Rekommenderar central funktion för inköp och samordning av teknisk utrustning

Rekommenderar central funktion för inköp och samordning av teknisk utrustning

Nyheter Serviceförvaltningen vill skapa en effektiv resurshantering av kommunens datorer och tekniska tillbehör. Nu har kommunstyrelsen sagt sitt i frågan. …

Skiss: Mossleplatån kan begåvas med tillfällig park 

Skiss: Mossleplatån kan begåvas med tillfällig park 

Nyheter Kommunstyrelsen ger teknik- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utforma en tillfällig park på den framtida förskolegården på Mossleplatån. …

Får chans att yttra sig om trafikpolicy

Får chans att yttra sig om trafikpolicy

Nyheter Nämnder och kommunala bolag får chansen att göra yttra sig om kommunens förslag till policy för trafik. …

Nämnd får pengar för utredning

Nämnd får pengar för utredning

Nyheter Kommunstyrelsen beviljar teknik- och fritidsnämnden 150 000 kronor för att bekosta bärighetsutredningen av viadukten…

Beskedet: Gör konsekvensanalys av nytt VA-område

Beskedet: Gör konsekvensanalys av nytt VA-område

Nyheter "Vill få klarhet i detta ärende"

Bordlägger utredningsfråga: ”Bestämmer JLT över Värnamo?”

Bordlägger utredningsfråga: ”Bestämmer JLT över Värnamo?”

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden ansöker om pengar hos kommunstyrelsen för att bekosta bärighetsutredningen av viadukten. Nu har kommunstyrelsen sagt sitt…

Nytt avtal för daglig verksamhet

Nytt avtal för daglig verksamhet

Nyheter Annebergs Gård får fortsatt förtroende att bedriva daglig verksamhet i Värnamo kommun…

Skrivelsen: Värdesäkra ersättningen till idéburna verksamheter

Skrivelsen: Värdesäkra ersättningen till idéburna verksamheter

Nyheter I en skrivelse vill arbetsgivarorganisationerna Fremia och Famna uppmana kommunstyrelsen att inför kommande budget värdesätta ersättningarna till idéburna och andra fristående verksamheter som sker på uppdrag av Värnamo kommun samt bidragen till civilsamhället. …

Vill återanvända möbler: ”Spännande uppdrag”

Vill återanvända möbler: ”Spännande uppdrag”

Nyheter Värnamo kommun vill satsa på återbruk. Nu får kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda hur kommunen ska kunna använda sina möbler på nytt. …

Skrivelsen: Varnar för svinpest i Värnamo

Skrivelsen: Varnar för svinpest i Värnamo

Nyheter I en skrivelse vill LRF Värnamos ordförande Johan Hilding påpeka för kommunstyrelsen hur viktigt det är att Värnamo kommun ser över och kontrollerar rutinerna för sophantering och renhållning. …

Vill offentliggöra brister – så svarar kommunen

Nyheter Sverigedemokraterna vill att eventuella påpekanden från högre instanser blir en punkt på nämndernas dagordning. Nu har kommunstyrelsen sagt sitt i frågan…

Gottlieb svarar Bo och Britt-Marie om multiarenor

Gottlieb svarar Bo och Britt-Marie om multiarenor

Nyheter Under kvällens kommunfullmäktige svarade teknik- och fritidsnämndens ordförande Gottlieb Granberg (M) på interpellationen från Bo Svedberg (S) och Britt-Marie Sellén Nilsson (S) om multiarenorna i Rydaholm och Bredaryd…

Förslaget: Nej till ökad grundbemanning

Förslaget: Nej till ökad grundbemanning

Nyheter Kommunstyrelsen förordar avslag på Socialdemokraternas motion om att öka grundbemanningen. – Vi sparar debatten till fullmäktige, säger Anetté Myrvold (S)…

Klartecken för utredning av trafiksäkerheten vid skolor

Klartecken för utredning av trafiksäkerheten vid skolor

Nyheter Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i samråd med teknik- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden utreda trafiksäkerheten i anslutning till kommunens skolor…

Får i uppdrag att ta fram provtagningsplan för miljöteknisk undersökning

Får i uppdrag att ta fram provtagningsplan för miljöteknisk undersökning

Nyheter Samhällsbyggnadsnämnden förelägger Värnamo kommun att ta fram en provtagningsplan för miljöteknik undersökning avseende mark, grundvatten, ytvatten och sediment på och i anslutning till fastigheten Ljusseveka 2:23 samt delar av Ljusseveka 2:1 och 2:2 i Värnamo kommun…

Vill göra om seniorboenden till trygghetsboenden – så svarar kommunen

Vill göra om seniorboenden till trygghetsboenden – så svarar kommunen

Nyheter Kommunfullmäktige beslutade att avslå medborgarinitiavet om att omvandla Östrabo och Västrabo till trygghetsboenden…

Så ska nämnden få budgeten i balans

Så ska nämnden få budgeten i balans

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden ställde sig bakom det upprättade förslaget till åtgärdsplan för att få en budget i balans…

Politikerna eniga om nya järnvägssträckan

Politikerna eniga om nya järnvägssträckan

Nyheter Trafikverket har begärt ett yttrande från kommunen gällande den nya järnvägssträckningen Byarum–Tenhult. – Länsstyrelsen och Jönköping kommun tycker som vi, säger politikerna i kommunstyrelsen. …

Säkerhetsåtgärder billigare än beräknat

Säkerhetsåtgärder billigare än beräknat

Nyheter Åtgärderna för att höja trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter på Lagastigen blev billigare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen. …

1 / 1412345...10...Sista

Tips