Kommunstyrelsen

Godkände utskick av Värnamoguide

Nyheter Kommunstyrelsen gav klartecken till utgivning av årets Värnamoguide…

Får bakläxa av revisorer 

Nyheter Värnamo kommun efterlever inte fullt ut gällande regler och policys rörande representation. Nu får kommunen bakläxa av utsedda revisorer…

Kulturskolans begäran skickas till budgetberedning

Nyheter Frågan om kulturskolan får köpa in en höj- och sänkbar ljusramp till skolans dramasal behandlas i budgetberedningen…

Gav klartecken till fler platser på vuxenutbildning

Nyheter Kommunstyrelsen sade ja till barn- och utbildningsnämndens begäran om att utöka vuxenutbildningens lärarkår…

Hoppas på en ljus investering

Nyheter Barn- och utbildningsnämnden vill förbättra arbetssituationen för kulturskolans personal. Nu vänder de sig till kommunstyrelsen för att möjliggöra investeringen av en höj- och sänkbar ljusramp till skolans dramasal. …

Kommunen säljer jättetomt

Nyheter Värnamo kommun har blivit 37 000 kvadratmeter fattigare. I går beslutade kommunstyrelsen att sälja tomten Nöbbele 7:2 på Bredasten. En affär som ger kommunen drygt 5,2 miljoner kronor. …

Motion med trygghet i fokus

Nyheter Ordningsvakter och övervakningskameror i utsatta områden. Sverigedemokraterna vill öka tryggheten i Värnamo och har lämnat in en motion till kommunfullmäktige…

Kommunen satsar på kompetensutveckling

Kommunen satsar på kompetensutveckling

Nyheter Kommunen satsar 1,5 miljoner kronor på att skapa en mötesplats för att säkra framtida kompetensutveckling inom tillverkningsindustrin…

Expoköket hyreskompenseras

Nyheter Serviceförvaltningen får årlig hyreskompensation med 165 486 kronor för Expokökets ökade hyreskostnader…

Ja till utökad torghandel

Nyheter Det blir utökad torghandel i Värnamo city från och med den 1 april. Det står klart efter kommunstyrelsens sammanträde. …

Vill ha utökad torghandel

Nyheter På grund av rådande restriktioner vill Värnamo city utöka torghandelsområdet. I dag diskuterar kommunstyrelsen frågan…

Vill skapa fler platser på vuxenutbildning

Nyheter Det kraftigt ökade söktrycket på vuxenutbildningen gör att barn- och utbildningsnämnden nu vänder sig till kommunstyrelsen för att få mer medel…

Förvaltning utreder cykelväg

Nyheter Tekniska förvaltningen utreder medborgarinitiativet om att cykla runt Värnamo. …

Nytt projekt ska minska sjukfrånvaro

Nyheter Ett nytt projekt ska vända Värnamo kommuns ökande sjukfrånvaro. …

Ska utreda kommunens trygghets- och säkerhetsarbete 

Nyheter Kommunstyrelsen ger säkerhetssamordnare i uppdrag att utreda kommunens framtida trygghets- och säkerhetsarbete. …

Verksamhetsplacering utreds

Nyheter ”Var ska GIS-verksamheten placeras i framtiden?” Den frågan får snart ett svar, efter att kommunstyrelsen beviljade samhällsbyggnadsnämndens utredning. …

Vill rekrytera chef för IT-center

Nyheter Kommunen vill etablera ett IT-center, men för att komma vidare i frågan behövs en chef. Nu vädjar servicenämnden till kommunstyrelsen att få uppdraget att rekrytera en verksamhetsansvarig…

Utvärderar gratis badkort för LSS-tagare

Utvärderar gratis badkort för LSS-tagare

Nyheter Tekniska utskottet har beslutat att utvärdera satsningen på att införa gratis badkort i simhallen för LSS-tagare under 2021…

Satsar på arbetsgivarens varumärke

Satsar på arbetsgivarens varumärke

Nyheter Värnamo kommun vill sticka ut ur mängden. Nu genomför kommunen en satsning för att stärka arbetsgivarvarumärket…

Fullmäktige beslutar om VA-projekt 

Nyheter På torsdagens kommunfullmäktige diskuteras finansieringen av projektering och planering av vatten och spillvatten i Herrestad…

10 / 14Första...89101112...Sista

Tips