Nyheter

Bygge på granntomt ett steg närmare verklighet

Nyheter Det börjar ske saker i diskussionen rörande Biltemas granntomt. Det står klart efter torsdagens kommunfullmäktige.

Detaljplaneförslaget för Biltemas granntomt Kalkstenen 3 går ut på samråd.  [1/3]

Illustration över tomten. Illustration: Värnamo kommun  [2/3]

Illustration över tomten. Illustration: Värnamo kommun  [3/3]

Vi har tidigare berättat om Biltemas granntomt Kalkstenen 3, som förbereds för framtida exploatering. Planområdet som täcker fastigheten Kalkstenen 3 består av cirka ett hektar stort landområde och är i dag kommunägd och obebyggd. Under samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i slutet av februari beslutades att detaljplaneförslaget med tillhörande behovsbedömning skickas ut på samråd. Efter att förslaget gick ut på samråd, har det behandlats i både samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. I torsdags gick det upp på kommunfullmäktige.

Ett enigt fullmäktige beslutade att godkänna den ändrade detaljplanen. Planändringen möjliggör nu för kommunen att upprätta ett köpekontrakt med ett fastighetsbolag i Skara för tomten. Samma bolag har redan upprättat ett markanvisningsavtal med kommunen i ärendet.

Vi följer kommunens arbete med planen och kommer därefter ta vidare steg för en eventuell utveckling av platsen, sa en företrädare för fastighetsbolaget i våras till tidningen. 

Taggar

1 reaktion på Bygge på granntomt ett steg närmare verklighet

Ytterligare ett gubbadagis i form av Jula antar jag? Egentligen rätt trist med dessa köplador fulla med bråte. Undrar när det kommer något nytt?

Kommentarsfunktionen är stängd