Nyheter

Klartecken för akutboende för hemlösa i Värnamo kommun

Nyheter Ett akutboende för hemlösa kommer att öppna i Värnamo kommun. Det står klart efter kommunstyrelsens senaste sammanträde.

Ett akutboende för hemlösa kommer att öppna i Värnamo kommun. Det står klart efter kommunstyrelsens senaste sammanträde. Bilder: Arkivbild/Pixabay

Sedan 2019 har medborgarförvaltningen fört en dialog med den ideella föreningen Hela Människan. De har utrett vad som behövs för att starta och driva ett akutboende i Värnamo kommun under två år. Kostnaden för personal, materiel, städ och övriga kringkostnader beräknas till 900 000 kronor per år, alltså totalt 1,8 miljoner kronor.

Tanken är att kommunen står för kostnaderna i form av bidrag till Hela Människan inom ramen för ett så kallat IOP, idéburet offentligt partnerskap. Ett IOP är en överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor i syfte att uppnå ett visst allmännyttigt samhälleligt mål. Ett sådant partnerskap måste vara förenligt med upphandlings- och statsstödsreglerna, vilket innebär att en överenskommelse om ett IOP inte får utgöra en otillåten direktupphandling eller ett otillåtet statsstöd. Förvaltningens bedömning är att uppstart och drift av ett akutboende inte är en verksamhet som bryter mot upphandlings – och eller statsstödsregler. 

Medborgarnämnden beslutade på sitt sammanträde den 15 september att delge kommunstyrelsen utredningen och att begära 1,8 miljoner kronor från kommunstyrelsen för att starta och driva akutboendet inom ramen för IOP under 2022 och 2023. I tisdags behandlade kommunstyrelsen frågan. De beslutade att för år 2022 anslå 900 000 kronor till medborgarnämnden för start och drift av akutboende, att finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag för medel till verksamhetsutveckling 2022 samt att finansiering för 2023 överlämnas till budgetberedningen.

– Det ska bli väldigt spännande att se den här satsningen.  Vi ser att det finns ett behov av en sådan här satsning i kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C).

Även kommunstyrelsens andre vice ordförande Azra Muranovic (S) ställer sig bakom satsningen.

– Vi är väldigt positiva till att det byggs ett akutboende i Värnamo kommun.

Taggar

Dela