Nyheter

Förvaltning positiv till grönskande förslag

Nyheter Tekniska förvaltningen ställer sig positiv till att omvandla nuvarande viadukt till en så kallad high line-park.

En kommunmedborgare vill förvandla viadukten till en grön oas. Montagebild: David Alin

Tidigare under året har vi berättat om förslaget att omvandla nuvarande viadukt till en grön oas.

Kommunstyrelsen beslutade den 10 augusti att remittera medborgarinitiativet till samhällsbyggnadsnämnden i samråd med tekniska utskottet att besvaras senast den 22 oktober. Tekniska förvaltningen har utrett frågan och kommer att lämna över synpunkter till samhällsbyggnadsförvaltningen, som har ansvaret att besvara initiativet. Under tekniska utskottets sammanträde presenterades förvaltningens synpunkter:

”Tekniska förvaltningen anser att förslaget är ett lovvärt initiativ där man skulle kunna göra viadukten till ett än mer attraktivt rörelsestråk för gång- och cykeltrafik under den tid som viadukten finns kvar i sin nuvarande form. Redan nu har viadukten ett ökat nyttjande för gång- och cykeltrafik och vissa insatser har redan gjorts för att öka användarvänligheten ytterligare. 

Viaduktens ersättning är under utredning och fram tills detta är beslutat är det svårt att motivera omfattande investeringar då livslängden av dessa investeringar är osäker. 

Värnamo kommun arbetar aktivt med att utveckla attraktiva rörelsestråk för gång- och cykeltrafik i hela kommunen. I stadsmiljö där utrymmet är begränsat är detta en extra stor utmaning. Kommunen följer utvecklingen i landet och internationellt och hämtar inspiration och strategier från flera håll”.

Tekniska utskottet beslutade att godkänna informationen.

– Det är jättespännande att skicka det här vidare till samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi lekte lite med tanken på hur det skulle kunna göras framöver. Kanske kan vi utnyttja platsen på ett annat sätt. Vi vet att processen för en ny viadukt ligger minst fem år framåt i tiden, samtidigt som den är lägligt placerad ner mot centrum. Det ska bli intressant att se vad de återkommer med, säger tekniska utskottets andre vice ordförande Azra Muranovic (S).

– Vi kanske inte kan göra det hela i en större omfattning, eftersom att det inte finns några extra resurser att begära. Förvaltningen har sagt att de ska jobba på att göra det fint med de resurser som finns avsatta inom innevarande budgetår, säger tekniska utskottets ordförande Gottlieb Granberg (M).

Taggar

Dela


2 reaktioner på Förvaltning positiv till grönskande förslag

Hå, hå ja, ja. I de flesta dumnickars förslag, kommer denna övergång med buller och bång som deras undergång…

Nu måste väl, dessa nickerdockor som besitter de ”mossiga stolarna” från väst, öst och centrum börja tänka, om en bara lite så sliter de inte så mycket på deras pannbenen…

Att göra denna viadukt till en grön oas, med de KG på dess yta, När de äro sagt att det fallerar…

Vem ljuger bäst och vem ljuger mest?

Huruvida skola människor kunna gå under denna viadukt, utan att inneha rasmassorna i sina klädesbylten, tja, vanligt folk utan att få sten i pannbenen sina.

Vi kanske alla ska tacka, av dem som är kommunens framtidsmäklare i detta forum, och ta in andra som det så gott finns, i vanlig ordning från den yttre sfären, för att lovordar någon annan på deras tossigheter..

Man kan ju strax börja bli mörkrädd och bo i denna kommun med deras dumheter.

Ja bra förslag att verkställa denna förslag hade det varit bra att kommunen gör klart med nya viadukten först innan man gör något med den gamla viadukten.

Kommentarsfunktionen är stängd