Nyheter

Sa ja till förändrade tomtköregler

Nyheter En övergripande tomtkö för hela kommunen. Det är resultatet efter kommunfullmäktiges senaste sammanträde.

Kommunledningsförvaltningen ser ett ökat intresse för tomter i Värnamo centralort och vill ändra i tomtköreglerna. Nu har kommunfullmäktige sagt sitt i ärendet. Arkivbild

För några veckor sedan berättade vi om kommunledningsförvaltningens önskan om att förändra reglerna för att stå i tomtkö i Värnamo kommun.

På kommunfullmäktige behandlades frågan. Fullmäktige att godkänna det nya förslaget till tomtköregler och fördelning av tomter samt att de nya reglerna börjar gälla från och med den 1 januari 2022.

De nya reglerna innebär följande:

– Kommunstyrelsen genom mark- och exploateringsavdelningen är huvudman för tomtkön.

Den kommunala tomtkön är en övergripande tomtkö för hela Värnamo kommun. Det vill säga att tomtkön inte är uppdelad efter ort. Erbjudande av ledig tomt erbjuds till hela tomtkön oavsett ort. Tomter i Helmershus ingår i Värnamo centralort, samt övriga områden som kommunen anser tillhöra Värnamo centralort i samband med tomtsläpp. Att införa en tomtkö för hela Värnamo kommun innebär att informationen om lediga tomter för alla orter når hela tomtkön. Detta kommer förhoppningsvis medföra större intresse för övriga orter, samt enklare hantering av tomtköns erbjudanden.

Förtydligande av den administrativa hanteringen av tomtkön och tomtfördelning, samt antal erbjudanden. Avregistrering sker när den sökande erbjudits tomt i Värnamo centralort tre gånger utan att accepterat något erbjudande. Erbjudande i övriga orter räknas inte som erbjudande enligt tomtköns regler.

– Sökande som före den sista december 2021 endast står i tomtkön i annan ort än Värnamo placeras sist i den övergripande tomtkön och har rätt till tre erbjudanden enligt paragraf 7.5 i tomtköreglerna. Tomtsläpp i södra delen av Åminne släpps i två etapper. Etapp ett släpptes under våren år 2021. En särskild kö för Åminne kvarstår tills etapp två är släppt till tomtkön. 

Taggar

Dela