Nyheter

Ser ett ökat byggintresse – vill få tydlighet i tomtkö

Nyheter Kommunledningsförvaltningen ser ett ökat intresse för tomter i Värnamo centralort och vill ändra i tomtköreglerna. Nu har kommunstyrelsen sagt sitt i ärendet.

Kommunledningsförvaltningen ser ett ökat intresse för tomter i Värnamo centralort och vill ändra i tomtköreglerna. Nu har kommunstyrelsen sagt sitt i ärendet. Arkivbild

Värnamo kommun har för närvarande en tomtkö med cirka 276 sökande registrerade. Senaste året har cirka 70 nyanmälda tillkommit. Intresset för en tomt i Värnamo centralort har ökat. Av de 276 som är registrerade i tomtkön så har 264 valt Värnamo som en av de orter de är intresserade av. För att få en mer aktiv och tydligare tomtkö har en översyn av tomtköreglerna gjorts. 

I de nya reglerna föreslås bland annat att: 

– Kommunstyrelsen genom mark- och exploateringsavdelningen är huvudman för tomtkön.

Den kommunala tomtkön är en övergripande tomtkö för hela Värnamo kommun. Det vill säga att tomtkön inte är uppdelad efter ort. Erbjudande av ledig tomt erbjuds till hela tomtkön oavsett ort. Tomter i Helmershus ingår i Värnamo centralort, samt övriga områden som kommunen anser tillhöra Värnamo centralort i samband med tomtsläpp. Att införa en tomtkö för hela Värnamo kommun innebär att informationen om lediga tomter för alla orter når hela tomtkön. Detta kommer förhoppningsvis medföra större intresse för övriga orter, samt enklare hantering av tomtköns erbjudanden.

Förtydligande av den administrativa hanteringen av tomtkön och tomtfördelning, samt antal erbjudanden. Avregistrering sker när den sökande erbjudits tomt i Värnamo centralort tre gånger utan att accepterat något erbjudande. Erbjudande i övriga orter räknas inte som erbjudande enligt tomtköns regler.

– Sökande som före den sista december 2021 endast står i tomtkön i annan ort än Värnamo placeras sist i den övergripande tomtkön och har rätt till tre erbjudanden enligt paragraf 7.5 i tomtköreglerna. Tomtsläpp i södra delen av Åminne släpps i två etapper. Etapp ett släpptes under våren år 2021. En särskild kö för Åminne kvarstår tills etapp två är släppt till tomtkön. 

På kommunstyrelsens sammanträde diskuterades förslaget. De beslutade att föreslå mäktige besluta att godkänna det nya förslaget till tomtköregler och fördelning av tomter, samt att de nya reglerna börjar gälla från och med den 1 januari 2022. 

Taggar

Dela


1 reaktion på Ser ett ökat byggintresse – vill få tydlighet i tomtkö

”Kommunstyrelsen genom mark- och exploateringsavdelningen är huvudman för tomtkön”.

Oj, inga under har skett, mer än, korrupt handel och politiska företräden.

Får de inte självmant så tar de sig rätten, att stånga sig förbi till underpriser för inte vill de ge överpriser när de förväntar sig det gratis!

Det är sannerligen ett folk för sig, alla dessa smitare i köer eller i jordnära ting.

Kommentarsfunktionen är stängd