Nyheter

Diskuterar Finnvedsvallens framtid

Nyheter På tisdag diskuterar kommunstyrelsen ett förslag om eventuella åtgärder på Finnvedsvallen och en utredning av en framtida arenalösning i Värnamo.

På tisdag diskuterar kommunstyrelsen eventuella åtgärder på Finnvedsvallen och en utredning av en framtida arena i Värnamo. Arkivbild: Per Bunnstad

IFK Värnamo går som tåget i superettan och med anledning av framgångarna har frågor väckts på krav och förutsättningar på Finnvedsvallen för att Svensk elitfotboll ska godkänna spel i Värnamo. Arenan klarar kraven för superettan, men för att godkännas för allsvenskt spel behöver flera åtgärder vidtas. En analys som kommunen har gjort visar att åtgärderna som behövs för allsvenskt spel är mycket omfattande och att en långsiktig lösning för en godkänd arena är kostsam. Dessutom bedömer kommunen förutsättningarna vara begränsande för ett lyckat resultat som bär mot framtiden. 

Viktiga faktorer som begränsar är bland annat översvämningsrisken, begränsande infrastruktur både nära arenan och till området och att arenans nuvarande yta är för liten för riktigt bra lösningar. Kommunens analys visar sammanfattningsvis att åtgärder kan göras för en kortsiktig dispenstid på tre och att byggandet av en ny fotbollsarena är att föredra för att långsiktigt ge möjligheten till elitfotboll i Värnamo, oavsett om det är spel i allsvenskan eller i superettan. 

En dialog med Svensk Elitfotboll har tydliggjort behovet av åtgärder för att tillfällig dispens ska ges för allsvenskt spel på Finnvedsvallen och beskrivit vilka beslut som måste ha fattats angående framtidslösning för allsvensk fotboll. Slutsatsen blir att i februari 2022 måste kommunen fattat beslut om vilken arenalösningen blir samt fattat beslut om finansiering. 

För att möjliggöra allsvenskt spel på Finnvedsvallen 2022 behöver således åtgärder vidtas och det är tidskritiskt eftersom åtgärderna behöver vara klara i mars månad. Vissa bygglov behöver sökas, upphandlingar behöver göras och slutligen ska åtgärderna genomföras. 

Tekniska förvaltningen har kommit långt i analys och utredningar. Enligt en kalkyl bedömer förvaltningen att kostnaden för att göra Finnvedsvallen godkänd för allsvenskt spel under en treårsperiod uppgår till 12 miljoner kronor, varav 8 miljoner kronor är investeringar. De resterande 4 miljonerna bedöms vara för åtgärder av driftbudgetskaraktär (exempelvis hyra av tillfällig läktare). Förvaltningen bedömer även att beslutsprocessen måste påskyndas, så att praktiska åtgärder kan börja genomföras så snart som möjligt. 

För att möjliggöra att kommunen fattar beslut om framtida arenalösning i februari 2022 ser tekniska förvaltningen det som ett måste att en utredning om dess placering, utformning, kostnader och finansiering påbörjas snarast. ”Vidare bör beslutet inriktningsvis uttrycka vilka samordningar och möjligheter en ny arena kan ge kommunen i framtiden”, skriver förvaltningen. 

Tidsförhållandena ger vidare att tekniska utskottet respektive samhällsbyggnadsnämnden ska ha hanterat ärendet i december och att analys och utredningar för att ge svar på frågorna därför behöver ske före nämnds- och utskottsmötena i december. Om beslut fattas av kommunen i februari enligt ovan kommer dispens ges i tre år för allsvenskt spel på Finnvedsvallen. Efter eventuellt beslut påbörjas arbete med detaljplan, projektering med mera och därefter byggnation.

Tekniska utskottet diskuterade frågan i tisdags och kommande tisdag diskuterar kommunstyrelsen samma ärende. På bordet ligger ett förslag om att ge tekniska utskottet i uppdrag att utreda vilka kortsiktiga och långsiktiga åtgärder som krävs för att genomföra spel på elitnivå i Värnamo, samt ett förslag till kommunfullmäktige om att avsätta 12 miljoner kronor till tekniska utskottet, varav 8 miljoner kronor i investeringsanslag och 4 miljoner kronor i utökad driftbudgetram, för att genomföra åtgärder för att möjliggöra allsvenskt spel på Finnvedsvallen från 2022 i tre år, under förutsättning att avancemang till allsvenskan blir klart.

Taggar

Dela


1 reaktion på Diskuterar Finnvedsvallens framtid

Om Värnamo som stad skall dra nytta av den gratisreklam vi får med ett fotbollslag i allsvenskan, måste vi spela våra matcher i Värnamo och inte i Borås som är alternativet som diskuterats.

Tänk på framtiden.

Kommentarsfunktionen är stängd