Nyheter

Sa ja till säkerhetsåtgärder på Lagastigen

Nyheter Kommunfullmäktige sa ja till investeringen på förbättrad belysning och skyltning på Lagastigen.

Förslaget om förbättrad belysning vid övergångsställen...  [1/2]

och informationsskyltar som berättar om vilka regler som gäller vid övergångsstället vid Enehagens skola klubbades igenom i kommunfullmäktige.  [2/2]

Vi har tidigare skrivit om kommunens förslag till åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter på Lagastigen i Värnamo. 

På kommunfullmäktiges sammanträde i torsdags behandlades ärendet. Först upp i talarstolen var Jan Cherek (SD), som yrkade på återremiss i ärendet.

– Vi yrkar på återremiss av detta förslag, men inte för att vi är motståndare till det utan snarare tvärtom. Vi tycker att förstärkningsdelen med belysningen är bra, men vår motivering till att göra en återremiss är att höja summan i ärendet i stället. När det gäller den andra delen i ärendebeskrivningen, att man ska sätta upp en informationsskylt som talar om för cyklisterna att de ska hoppa av och leda cykeln över övergångsställen, så tror vi inte att det kommer att fungera utan att man i stället monterar upp chikaner där cyklisterna passerar. Jag höll själv på att bli överkörd av en elsparkcykel i söndags. Jag kom från Malmöplan och följde Lagastigen. Först höll den på att köra över en mamma med barnvagn och sedan fortsatte den här elsparkcykeln och körde om mig. Jag höll prick 40 kilometer i timmen och elsparkcykeln höll ungefär 55 kilometer i timmen och det var två personer på den, en som stod och en som satt ned. Sedan drog han rakt över övergångsstället vid kyrkogården mot Finnvedens gymnasium. Hade jag gjort en högersväng där, så hade han suttit i sidan på mig. Jag anser att det ska komma upp chikaner i stället, det kommer att kosta lite mer och därför vill jag ha en återremiss på det. Tack. 

Gottlieb Granberg (M) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 

– Från tekniska utskottets sida tyckte vi att det här ska hanteras så skyndsamt som möjligt och att vi kan göra det vi kan göra i det korta perspektivet. Det dyra i det här fallet är att flytta på lamporna närmare övergångsställena så att det blir mer synligt. Jag hoppas inte att ni sätter stopp för vår förhoppning är att vi ska kunna göra det här nu innan det blir mörkare årstider, men jag vet att det har krånglat lite för Värnamo Energi för det är de som flyttar de här lamporna. Det kommer säkert mer åtgärder för den är ju poängterad som farlig, det skedde en olycka där förra veckan. Stoppa inte det här nu, utan att vi kommer igång med det här jobbet. Tack.

Azra Muranovic (S) yrkade också bifall till kommunstyrelsens förslag.

– Vi behöver prompt byta ut belysningen och sätta upp säkerhetsskyltar, men jag tänker också att det ena behöver inte utesluta det andra och jag tror att det är något vi kan prata vidare om i faser, Jan. Vi måste komma tillrätta med trafiksäkerheten på de här vägarna och jag tycker att det är ett bra förslag du har som jag tycker att vi ska prata vidare om i tekniska. Tack. 

Först frågade fullmäktigeförsamlingen om att återremittera ärendet, vilket föll.

Därefter frågades fullmäktigeförsamlingen om kommunstyrelsens förslag, vilket vann gehör. 

Taggar

4 reaktioner på Sa ja till säkerhetsåtgärder på Lagastigen

Ska man sätta upp skyltar där det står att man skall stiga av cykeln innan man passerar ett övergångsställe så får man inte glömma bort att göra om det vita markeringen till vanligt övergångsstället i stället för övergångsställe med cykelpassage som finns idag.

Chikaner måste det bli. Kör skolbuss varje dag på Lagastigen det är ett under att det inte händer mer olyckor

Om säkerheten ska förbättras kan jag inte förstå varför man tagit bort övergångsstället vid busshållsplatsen Lagastigen/Lasarettsgatan. Och hur är det vid Netmine, väldigt förvirrande det ser ut som överfart/övergångsställe men är ju inte det.

Att sätta upp skyltar där det står att man skall stiga av cykeln innan man går över ett övergångsställe är bortkastade pengar
Polisen har inte tid att kolla de som bryter mot lagen.
Chikaner är det enda rätta

Kommentarsfunktionen är stängd