Nyheter

Vill återanvända möbler: ”Spännande uppdrag”

Nyheter Värnamo kommun vill satsa på återbruk. Nu får kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda hur kommunen ska kunna använda sina möbler på nytt.

Värnamo kommun vill satsa på återbruk. Bilder: David Alin/Pre Zero Recycling AB

Sedan ett antal år tillbaka har Värnamo kommun haft ett internt upplägg för återbruk av möbler och inventarier. Sedan 2023 tydliggjordes en inköpsordning som prioriterar återbruk i kommunens miljöplan. Trots det har antalet artiklar som cirkuleras internt minskat med åren. Samtidigt görs stora inköp av nya möbler. Att återbruka möbler har ett stort miljömässigt värde, men ger även en ekonomisk vinst. 

För att effektivisera hanteringen av möbler föreslås att en översyn görs och att förslag på ny modell för inköp och återbruk av möbler tas fram. Alternativen ska redogöra för vilka ekonomiska, sociala och klimatmässiga vinster och konsekvenser förslagen kan leda till och tydliggöra hur en intern/extern organisation skulle se ut. 

Kommunstyrelsen beslutade på tisdagens möte att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att senast den sista maj 2024 återkomma med förslag på hur återbruk av möbler skulle kunna öka till förmån för minskade inköp. 

– Vi lägger mycket pengar på att årligen köpa in nya möbler. Vi tror att vi har förutsättningar för att återbruka mer av det vi har, vilket också ligger helt i linje med vårt mål om att Värnamo kommun ska vara en grön kommun. Det är ett spännande uppdrag som inledningsvis gäller möbler men som i framtiden också kan innefatta andra områden, såsom inventarier och maskiner, säger kommunstyrelsens ordförande Tobias Pettersson (M).

Taggar

Dela


4 reaktioner på Vill återanvända möbler: ”Spännande uppdrag”

Det går framåt. Fanns ju en tid då Värnamo kommun slängde alla Bruno Mathsson-stolar i en container utanför när de skulle renovera och byta inredning.

Visar väl lite på hur tungrott en kommun fungerar. Ett halvår för ett så enkelt och banalt beslut.
I ett privat företag hade det genomförts eller förkastats på en gång.
Finns många tjänster att ifrågasätta med anledning av dylika långbänkar.

Äntligen tänks det, att återanvända saker är ju toppen. Det förespråkas hela tiden om att det ska sparas men det byts inredning med jämna mellanrum och det gamla stuvas undan eller slängs. Fram med det gamla det är det nya inne.

Kommentarsfunktionen är stängd