Nyheter

Skiss: Mossleplatån kan begåvas med tillfällig park 

Nyheter Kommunstyrelsen ger teknik- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utforma en tillfällig park på den framtida förskolegården på Mossleplatån.

Här, på den framtida förskolegården mellan kvarteret Sjukstugan och kvarteret Livets träd på Mossleplatån, är tanken att en tillfällig park ska byggas. Bild: David Alin  [1/2]

Skiss över hur den tillfälliga parken kan se ut. Skiss: Sweco  [2/2]

Under våren 2023 beslutade kommunstyrelsen att upplåta tre stycken villatomter i kvarteret Handen i tio år för Gläntans förskola i stället för att förlägga den på den planerade förskoletomten som finns inom området. Enligt detaljplanen så är den planerade tomten lokaliserad mellan kvarteret Livets träd och det redan bebyggda kvarteret Sjukstugan och utgör porten in till hela området och den nya stadsdelen. 

GBJ Bygg AB och Ekeblad Bostad AB kommer tillsammans att bygga drygt 130 nya bostadsrätter inom området och har efterfrågat information från Värnamo kommun som de kan använda i sin marknadsföring. Kommunen behöver möta upp de högt ställda krav som åsatts exploatörerna i markanvisningstävlingen och ett led i det hela är att skapa en tillfällig park på den planerade tomten för förskola under de cirka tio år som modulförskolan kommer att vara lokaliserad på annan plats. 

Kommunstyrelsen beslutade på sitt senaste sammanträde att remittera ärendet till teknik- och fritidsnämnden som får i uppdrag att ta fram ett utformnings- och kostnadsförslag och att återrapportering sker till kommunstyrelsen senast den 8 mars i år. 

– Nu får teknik- och fritid kolla på frågan. Det viktiga är att det finns en plan och en ekonomi för hur vi hanterar det här på bästa möjliga sätt när byggnationen på Mossleplatån drar i gång, säger kommunstyrelsens ordförande Tobias Pettersson (M). 

Taggar

Dela