Nyheter

Vill förlänga provtagningsuppdrag 

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden vänder sig till kommunstyrelsen för att få möjlighet att genomföra provtagningsuppdraget på Ljusseveka.

Teknik- och fritidsnämnden vänder sig till kommunstyrelsen för att få möjlighet att genomföra provtagningsuppdraget på Ljusseveka. Bilder: David Alin/Eniro

I höstas fick teknik- och fritidsnämnden i uppdrag att för kommunens räkning ta fram ett förslag till provtagningsplan för en miljöteknisk undersökning för ett par fastigheter på Ljusseveka-området, i enlighet med ett föreläggande från samhällsbyggnadsnämnden. 

Under hösten har personal från teknik- och fritidsförvaltningen gjort en förenklad provtagning i befintligt grundvattenrör och resultatet har redovisats till kommunens miljöavdelning men för att göra en provtagningsplan i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens ställda krav behöver förvaltningen hjälp utifrån då den specifika kompetensen och personalen just nu saknas inom organisationen. Förvaltningen har uppskattat att det kostar upp till 50 000 kronor att fram en provtagningsplan enligt samhällsbyggnadsnämndens kravlista. 

På grund av de omfattande kraven och att pengar för den här typen av arbeten saknas inom teknik- och fritidsnämndens befintliga budget har förvaltningen ingen möjlighet att hålla samhällsbyggnadsnämndens tidsfrist, beräknad till den 14 februari. Därför ansöker nu teknik- och fritidsnämnden hos kommunstyrelsen om att få förlänga tidsfristen tre månader framåt i tiden samt att få ekonomisk hjälp för att genomföra provtagningsplanen. 

– Man ska ha respekt för miljökrav, men man får en känsla av att fokus på konstant ökade miljökrav känns som en tickande bomb. Nu måste markerna undersökas men jag är inte orolig. Tidigare studier visar att vi har låga föroreningshalter i vattnet på de ställen där vi mäter så jag ser det inte som ett bekymmer. Däremot kan det bli ett bekymmer om undersökningen visar om något mer behöver göras eller om det kommer andra miljömässiga direktiv men jag hoppas att det stannar vid denna undersökning, säger teknik- och fritidsnämndens ordförande Gottlieb Granberg (M).

Att det finns låga föroreningshalter i kommunens dricksvatten vittnade kommunens VA-chef Antti Vähäkari i en intervju under förra månaden.

– Vi har väldigt låga värden i en uttagsbrunn. Vi undersöker halterna varje år. Eventuell PFAS filtreras bort i våra kolfilter. Vi har således inte PFAS alls i utgående dricksvatten, berättar han .

Taggar

Dela


Läs mer

Får i uppdrag att ta fram provtagningsplan för miljöteknisk undersökning

1 reaktion på Vill förlänga provtagningsuppdrag 

Kommentarsfunktionen är stängd