Nyheter

Gottlieb svarar Bo och Britt-Marie om multiarenor

Nyheter Under kvällens kommunfullmäktige svarade teknik- och fritidsnämndens ordförande Gottlieb Granberg (M) på interpellationen från Bo Svedberg (S) och Britt-Marie Sellén Nilsson (S) om multiarenorna i Rydaholm och Bredaryd.

Under kvällens kommunfullmäktige svarade teknik- och fritidsnämndens ordförande Gottlieb Granberg (M) på interpellationen från Bo Svedberg (S) och Britt-Marie Sellén Nilsson (S) om multiarenorna i Rydaholm och Bredaryd. Bilder: Pressbild/David Alin

Läs Gottliebs svar i sin helhet nedan:

Tack för interpellationen. Och att få möjligheten att informera kommunfullmäktige, så att man har rätt information när man pratar om satsningen på multiarenor.

Så därför tar jag hela processen från början som svar på frågorna.

Tekniska utskottet som det hette när projektet började, ville göra en satsning i de större kranorterna (Forsheda, Rydaholm och Bredaryd) för folkhälsan och för att det skulle finnas något att göra för ungdomarna. Viktigt att säga att då hade redan Bor sin anläggning.

Detta godkände fullmäktige och satsningen kom med i vår investeringsplan som ett projekt men uppdelat på först på 3 år men som sedan ändrades till fem år av fullmäktiges budget beslutet i juni i år.

Själva upplägget för detta projekt var att tjänstepersonerna skulle i dialog med civilsamhället på respektive ort bestämma vad anläggningen skulle innehålla och om möjligen någon eller några föreningar tog på sig ett ansvar för del av skötseln av anläggningen.

Först ut blev Forsheda som nu i stort sett är klar. Det var dessa pengar vi begärde av fullmäktige den 25 maj.

Samtidigt höll förvaltningen på med en dialog i Rydaholm om anläggningens utformning och en första etapp definierades. I somras levererades ett utegym till Rydaholm som lades upp för montering. Orsaken var att man fick ett väldigt bra erbjudande att köpa ett utegym och det fångades upp snabbt.

Förvaltningen gjorde en paus i arbetet för att invänta politisk revidering av investeringsbudgeten. Orsaken är att i budgetbeslutet i juni fick nämnden i uppdrag att skära ner de egna investeringarna med 55,5 miljoner under planperioden. Till det kommer de två miljoner som det finns ett behov av (som inte finns med i investeringsplanen) för att renovera ispisten i Rydaholm, som måste göras före de investering som ska göras på sarg, plexiglas och aggregat (finns med i investeringsplanen). Det betyder att nämnden måste se över hela sin investeringsplan för de kommande fem åren med innebörden att plocka bort angelägna satsningar för sammanlagt 57,5 miljoner kronor.

Nämnden fick ett utarbetat förslag från förvaltningen i augusti och i augusti och september har beredning av ärendet hanterats vid tre nämndsmöten och vi i alliansens lade fram vårt förslag till reviderad investeringsbudget i tisdags.

I tisdags tog nämnden ett beslut om en förändrad investeringsbudget som håller sig inom den ramen som KF beslutat. Multiarenorna i Rydaholm och Bredaryd finns fortfarande med men nu uppdelad i etapper där första etappen byggs 2024 i Rydaholm och 2025 i Bredaryd. Andra etappen hoppas vi få med så snart som möjligt. Den första etappen ger en tydlig satsning på barn och ungdomars möjlighet till aktivitet. Etappindelningen i sig är gjord så att den är rationell i produktion och innebär inte någon fördyrning.

I projektet har tanken från början varit att engagera ortsborna i viss del av skötseln, därav relativt låg kostnadsbedömning av driften. En kommunal anläggning kan inte över tiden utföras av ideella krafter men som komplement. Veckoliga insatser, utbyte av trasiga och slitna delar, större årliga underhållsinsatser behövs för att hålla god kvalitet över tid

Slutligen ett par ord om budget i balans. Det kan inte vara en nyhet för någon att inflationen slår mot Teknik- och fritidsnämndens verksamhet och ekonomi på ett sätt som den inte gör mot någon annan verksamhet i kommunen och på detta kommer fler grönytor och nya gator att sköta som vi inte heller har blivit kompenserade för. Prognosen är budget i balans 2023 efter mycket hårt arbete, men det är framgent oerhört tufft att balansera verksamhet och ekonomi inom nämndens verksamhetsområde. Det handlar inte om önskelistor. Det handlar om att kommunen inte kan bygga nya anläggningar om det inte finns resurser att ta hand om dem.

1) Det enda beslutet som är fattat är att multiarenorna ska genomföras? Rätt eller fel?

Svar: Fel. Multiarenorna är nu uppdelade på fem år, det som nämnden har fått pengar till är det första året som i första hand går till Forsheda. Rydaholm ligger till största delen under 2024 och Bredaryd 2025. Det finns även pengar tilldelat under 2026-2027 (I Socialdemokraternas budget finns det inga pengar förrän 2026-2027 för Rydaholm och Bredaryd)


2) Vi fick till oss att det här är konsekvenserna av beslut fattade i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen. Menar du beslutet om att ni ska ha budget i balans? Det är inget besparingskrav i sig utan något alla nämnder har som uppdrag.

Svar: Vi har en inflation som ger kostnadsökning för nämnden på cirka 9 miljoner plus nya ytor så utan kompensation så blir innebörden att vi har mindre pengar till verksamhet, alltså en besparing på uppåt 15 procent, om budgeten ska vara i balans.


3) Ni har 3.1 miljoner för 2023 till multiarenorna, totalt 9 miljoner under perioden 2023-2027. Hur mycket pengar har ni gjort åt på multiarenorna i år? Lämnar ni tillbaka pengarna till kommunstyrelsen nu i stället då?

Svar: Vi har 9 miljoner i plan för multiarenorna men samtidigt ett uppdrag av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen att banta ner hela planen inklusive multiarenorna med 57,5 miljoner hur kan ni få detta till att det finns pengar att lämna tillbaka? Men givetvis så kommer det att ska en slutredovisning där man återlämna pengarna om det finns ett överskott, precis som vanligt.


4) Driftkostnaden ligger enligt projektbladet på 100 000 kronor per arena och år.
– Hur precis är denna summa?
– Vad är det som kostar 100 000 kronor per år?
– Kan man inte samverka med föreningslivet, civilsamhället och skolan när det gäller driften?

Svar: I det projektet som heter multiarenor ligger redan uppdraget att det ska ske i samverkan med föreningar så mycket som möjligt, därför den låga driftkostnaden, men kan vara svår att precisera men det är veckoliga insatser, utbyte av trasiga och slitna delar, större årliga underhållsinsatser för att hålla god kvalitet över tid.

Taggar

Dela


Läs mer

Bo och Britt-Marie frågar Gottlieb om multiarenor

1 reaktion på Gottlieb svarar Bo och Britt-Marie om multiarenor

Bla, bla bla. Inom Värnamo stad finns inga begränsningar. Prioritera kransorterna under fem-tio år och inget till Värnamo. Befintliga saker inom Värnamo stad kan väl skötas av föreningar och invånarna. Då är kransorternas arenor snabbt betalda.

Kommentarsfunktionen är stängd