Nyheter

Klartecken för utredning av trafiksäkerheten vid skolor

Nyheter Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i samråd med teknik- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden utreda trafiksäkerheten i anslutning till kommunens skolor.

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i samråd med teknik- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden utreda trafiksäkerheten i anslutning till kommunens skolor. Bilden är tagen på Lagastigen mellan Finnvedens gymnasium och Enehagsskolan. Bild: David Alin

I våras berättade vi att barn- och utbildningsnämndens anser att trafikmiljön i anslutning till flera av kommunens skolor är inte säker och begärde en utredning.

– Vi att det är många som rör sig kring skolorna, såväl föräldrar som hämtar och lämnar sina barn som varutransporter och skolbussar. Av den anledningen känner vi att vi behöver se över trafiksituationen och låta samhällsbyggnad göra en helhetsbedömning, sa nämndens ordförande Maria Johansson (C) i en intervju då.

På kommunstyrelsens möte i tisdags diskuterades önskemålet. Kommunstyrelsen beslutade att uppdra samhällsbyggnadsnämnden att i samråd med teknik- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden utreda trafiksäkerheten i anslutning till kommunens skolor samt att kommunstyrelsen får en återrapportering i frågan senast den 31 mars nästa år.

– Det är jättebra att göra en sådan här utredning. Även om man inte kan genomföra allt så är det bra att ha en utredning som ligger till grund för allting. Det tryggar både föräldrar, barn och unga men även de som arbetar på skolorna, säger kommunstyrelsens andre vice ordförande Anetté Myrvold (S).

Taggar

Dela


Läs mer

Föreslår utredning av trafiksäkerheten vid skolor