Nyheter

Beskedet: Gör konsekvensanalys av nytt VA-område

Nyheter Kommunstyrelsen ger teknik- och fritidsnämnden och kommunledningsförvaltningen i uppdrag att göra en konsekvensanalys gällande VA-området i Hamra. – Vi vill ha klarhet i ärendet, säger kommunstyrelsens ordförande Tobias Pettersson (M).

Kommunstyrelsen ger teknik- och fritidsnämnden och kommunledningsförvaltningen i uppdrag att göra en konsekvensanalys gällande VA-området i Hamra. Arkivbilder

På kommunstyrelsens sammanträde i går lyfte ordförande Tobias Pettersson (M) ett extra ärende: frågan om allmän avloppsanläggning i Hamra. Med instämmande av Håkan Johansson (KD) och Anetté Myrvold (S) beslutade kommunstyrelsen att uppdra teknik- och fritidsnämnden att tillsammans med kommunledningsförvaltningen ta fram en konsekvensanalys gällande allmän avloppsanläggning och/eller enskilt avlopp i Hamra utifrån gällande lagstiftning, länsstyrelsens krav samt effekter för kommunen, boende i området samt miljö, och att återrapportera till kommunstyrelsen senast den 31 mars 2024.

– Det här har varit ett ärende som har debatterats mycket och vill få klarhet i vad gällande lagstiftning säger, vad länsstyrelsen har för krav och vad det blir för konsekvenser. Vi vill ha klarhet i detta ärende helt enkelt, säger kommunstyrelsens ordförande Tobias Pettersson (M).

Taggar

Dela


Läs mer

Debatt: Ingen skitsak för de som drabbas
VA-projekt väcker reaktioner
Vill inleda VA-projekt
VA-område har vunnit laga kraft: ”Välkomnar prövning i domstol”
Politikern: Återkalla beslut om kommunalt vatten i Hamra
Spolar tanke på kommunalt avlopp 
Debatt: Ovärdigt en välfärdsstat

2 reaktioner på Beskedet: Gör konsekvensanalys av nytt VA-område

Nu ska antagligen några konsulter, som inte biter den hand som föder dem, utreda och komma fram till att det är bäst att pumpa avloppet till Pålslund.
För inte kan väl grabbarna med den största avloppspumpen ha gjort fel?

Kommentarsfunktionen är stängd