Nyheter

Politikern: Återkalla beslut om kommunalt vatten i Hamra

Nyheter I en skrivelse till kommunen vill Bengt Lundström (SD) att kommunen återkallar beslutet om inrättandet av ett nytt VA-verksamhetsomnråde i Hamra.

I en skrivelse till kommunen vill Bengt Lundström (SD) att kommunen återkallar beslutet om inrättandet av ett nytt VA-verksamhetsomnråde i Hamra. Arkivbilder. Montage: David Alin

Läs skrivelsen i sin helhet nedan:

När beslut fattades i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige saknades en del underlag som kommit fram i efterhand. Vi anser att detta ärende har för många brister och att vi borde ta ett omtag i frågan.

I beskrivningen står det att det berör 45 fastigheter och vi har nu fått redovisat att följande gäller; 

– 5 fastigheter är redan kopplade till kommunens reningsverk. 

– 3 har nya och godkända avloppsbrunnar. Det senaste år 2019.

– 34 vill ha eget avlopp och av dem kan 21 tänka sig kopplas på kommunens om de samtidigt får vatten framdraget.

Vi politiker fick inte redogjort att samtliga fastighetsägare motsa sig kommunal avloppsanläggning utan ville ha en annan lösning. En av fastighetsägarna kontaktade kommunen och fick besked att hans fastighet inte skulle ingå i ett eventuellt framtida kommunal avloppsanläggning. Detta svar fick han när han ansökte om enskilt avlopp till sin fastighet.

2019-09-23 så hölls ett möte med fastighetsägarna och 14 dagar efter så tog tekniska utskottet beslut i frågan. De frågor som fastighetsägarna blev lovade svar på fick de i mars 2021. 

Överklagan motiveras med att enskilda avlopp innebär mindre miljöpåverkan, att det föreligger risker att påverka befintliga ledningar i marken, att området är rikt på fornlämningar, samt att uträkningen av kostnaderna för tomtyteavgifter är felaktigt beräknad. Vi i kommunstyrelsen har ej fått ta del i svaret på denna överklagan innan beslut fattats!

Länsstyrelsen har i brev år 2009 anmodat Värnamo kommun att inkomma med tid och handlingsplan för att bilda verksamhetsområde i Hamra. Detta brev har enligt fastighetsägarna ej kunnat visas upp även då de efterfrågat detta både från Värnamo kommun och länsstyrelsen.

År 2014 ändrades bedömningen av avloppsanläggningar och då beslutades att det inte är tillåtet att besluta om utsläppsförbud endast baserat på avloppsanläggningens ålder. Bedömningen ska grundas på synliga eller tekniska brister på anläggningen. Man inspekterade 35 fastigheter år 2011 och vi kan inte se om man gjort några nya inspektioner i nutid.

Vi har inte fått svar på om det anlagts nya enskilda avlopp och hur många det är till dags datum som är godkända. Vi vet ej heller hur många av fastighetsägarna som är beredda att ta en högre kostnad för att anlägga nytt enskilt avlopp.

En av aspekterna i frågan gällande hur avloppsvatten ska hanteras är om hur många av fastigheterna som har tjänligt dricksvatten eller om brunnar är på väg att sina. Dessa inspektioner borde göras innan vi beslutar om enskilt avlopp, kommunalt reningsverk i Hamra eller överföringsledning.  

Sverigedemokraterna
genom Bengt Lundström

Taggar

Dela


Läs mer

Kommunalt avlopp i Hamra: ”En långkörare”
Äskar medel för VA-projekt
VA-projekt väcker reaktioner
Beskedet: Gör konsekvensanalys av nytt VA-område

3 reaktioner på Politikern: Återkalla beslut om kommunalt vatten i Hamra

Att det inte råder någon verklig demokrati i kommunen är ingen nyhet. Bäst är att ha så lite samröre som möjligt med de kommunala politikerna.

Det är så alliansen styr kommunen: de hemligstämplar allt som är obekvämt. Minns någon när Svante Olson var med i kommunfullmäktige och frågade efter hyresavtalet för Madame-restaurangen och han fick inte se den för att det var hemlighet? I toppen av det blev han kallad för kommunist i talarstolen av mycket välkända och mäktiga Värnamopolitiker. Är detta demokratiskt? Blir ingen trött på detta sätt att styra?

Blir ju knappast förvånad att kommunen inte kan visa upp dokument de påstår att de har, sitter väl och skriver ett nu och bakdaterar som de gjort tidigare när avgörande dokument inte upprättats i tid.

Kommentarsfunktionen är stängd