Nyheter

Äskar medel för VA-projekt

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden vänder sig till kommunfullmäktige för att få startbesked för VA-projektet i Hamra.

Teknik- och fritidsnämnden vänder sig till kommunfullmäktige för att få startbesked för VA-projektet i Hamra. Arkivbilder: Riksbanken/Värnamo kommun

Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2020 att fastställa verksamhetsområde för spillvatten i Hamra. Teknik- och fritidsförvaltningen ska utföra en allmän anläggning i enlighet med underliggande utredning. I 2023 års investeringsbudget finns två miljoner kronor avsatta för projektering och utredning. För att teknik- och fritidsnämnden ska få använda pengarna krävs ett startbeslut från kommunfullmäktiges ledamöter. Med anledning av detta beslutade nämnden på tisdagens sammanträde att föreslå att kommunfullmäktiges ledamöter ger nämnden startbeslut för projekteringen, vilket innebär att nämnden även får tillåtelse att använda den avsatta projektsumman på två miljoner kronor.

Taggar

Dela


Läs mer

VA-område har vunnit laga kraft: ”Välkomnar prövning i domstol”
Politikern: Återkalla beslut om kommunalt vatten i Hamra
Spolar tanke på kommunalt avlopp 
VA-projekt väcker reaktioner
Vill lyfta medel till flera VA-projekt
Får lyfta medel till flera VA-projekt

17 reaktioner på Äskar medel för VA-projekt

Stoppa VA-projektet i Hamra. Tillför inte mer pengar till detta projekt. Enligt kommunen måste man nu vända på alla stenar för att klara de kommande åren ekonomiskt. Vänd då även denna sten, VA-Hamra, och ompröva beslutet i kommunfullmäktige. I veckan aviserades att VA-taxan ska höjas! Låt inte VA-Hamra belasta VA-kollektivet utan låt fastighetsägarna ta ansvar för uppdatering av sina enskilda avlopp.

Hoppas att kommunens folkvalda politiker både kan och vill värna om demokratin, miljön och ekonomin.

Har Värnamo kommun en dold agenda i avloppsfrågan i Hamra?

Eftersom kontroll av vattenkvaliteten visar på ett renare vatten vid utloppet än inloppet av Draven, kan inte miljöskäl åberopas.

Det är heller ingen Hamrabo som efterfrågar kommunalt avlopp.

Hoppas Värnamo kommun tar ett lika klokt beslut som Gislaveds kommun gjorde, vilka lade ner VA-projektet då de förstod att ett sådant skulle resultera i negativa effekter på naturreservatet.

Annars kan man verkligen undra över agendan!

Kära beslutsfattande, jag tror ärligt talat inte ni förstår, på individnivå, vilken skada ni håller på att tillföra oss. Det gäller boende, familjer, barn, djur och natur i Hamra. Det finns inga belägg för att ett kommunalt avlopp förbättrar miljön för vår vackra natur och vårt älskade djurliv.
Ni driver inte bara vettet ur en med denna häxjakt om nytt avlopp, ni driver också bort familjer och barn som är uppväxta och vill bo på landet. Kommunen som ska stödja oss alla, väljer nu att göra skillnad på de som har råd att bo kvar, och de som inte har det. Och detta sker på helt felaktiga och falska grunder.
Visa att ni kan tänka om. Beslut ska fattas på rätta grunder, låt oss göra det! Gör om gör rätt!

Släng inte pengarna i sjön!

– När kontroll av vattenkvaliteten vid inloppen till sjön Draven påvisar sämre resultat än i utloppet i den södra delen, så kan det ju tolkas som att befintliga enskilda avlopp i Hamra by fungerar mycket tillfredsställande, i nuvarande tillstånd. Att påverkan från de enskilda avloppen i stort sett inte har någon betydelse på vattenkvaliteten i Draven. Kommer ett kommunalt reningsverk i byn att kunna påverka vattenkvaliteten på något förbättrande sätt? Eller kommer nya godkända enskilda avlopp att ge samma resultat?

– Troligen kommer inte kvaliteten på vattnet att förändras något med ett reningsverk, eftersom jordbruket står för den stora delen av gödningen som går ut i sjön. Den gödningen kan inte ett reningsverk påverka. Så finns det överhuvudtaget en poäng med kommunalt reningsverk?

– Området Hamra by ligger på 150 meterskurvan, det som anses motsvara strandlinjen för Fornbolmen, det vill säga ett område som är klassat som riksintresse för kulturmiljövården (Finnvedens folkland) och är ett av länets mest rika områden på lämningar från äldre stenålder och framåt.

– För några år sedan gjordes en stor (dyr) arkeologisk utredning i samband med att man på motsvarande västra sidan av Draven, (Gislaveds kommun), tänkte sig någon liknande avloppslösning, men där blev resultatet enskilda avlopp eftersom det skulle göra för stor skada att gräva.

Resultat av kommande (dyr?) arkeologisk utredning i Hamra by blir troligen detsamma.

Använd kommunens pengar till något som faktiskt ger resultat.

Belasta inte kommunens VA-drift ytterligare.

Det kommunala VA-området Hamra by kan kvarstå, men bestå av nya godkända enskilda avlopp som är och och kommer att vara väl kontrollerade i framtiden.

Tycker att kommunen ska använda avsatta medel till andra ändamål.
Låt oss behålla och renovera befintliga avlopp i annat fall förutsätter jag att kommunen tillhandahåller räntefritt lån till finansiering av kommunens avlopp.
I annat fall kommer jag att lämna Värnamo tillväxtkommun.
Visa att det i ett demokratiskt samhälle är det folkets vilja som gäller inte valda politiker och tjänstemän. Visa att ni kan tänka om.

Hur kan en kommun så envetet driva vidare en fråga som redan från start bygger på felaktiga beslut? Sånt här får en ju att fullständigt tappa förtroende för de styrande i kommunen. Man lyssnar inte ett smack på de boende i byn, man bara nickar och ler åt våra synpunkter och när vi lägger fram fakta, för att sedan vända ryggen till och bara köra över oss boende i byn. Så otroligt dåligt!

Denna tuppfäktning måste få ett slut nu!!
Jag vet att jag talar för alla i Hamra när jag pratar om hur rädda vi är om naturreservatet Draven. Många är barnfödda i byn och vi alla värnar om sjöns rika växt- och djurliv!

Jag tycker det är bedrövligt att man från Värnamo kommun fattar beslut på felaktiga grunder. Med fakta på bordet måste man kunna dra sig tillbaka, det är ingen prestige i denna frågan. Gör om, gör rätt helt enkelt.

Lösningen har sedan länge presenterats från bybor i Hamra. Låt oss få ta hand om vår egen skit. Punkt.

Jag håller helt med övriga inlägg angående kommunens hantering av detta. Jag personligen ser ingen annan möjlighet än att sälja min fastighet och lämna Värnamo kommun

Gräv inte ner kommunens pengar i Hamra och gräv inte upp hela byn.

Avloppsutredningen har hängt över Hamrabornas huvuden i mer än 10 år och närmar sig nu ett slut, samtidigt som ekonomisk kris är i landet med stigande inflation, stigande räntor och höga elpriser så hotas byns invånare även med tvångsanslutning till ett kommunalt avloppsanläggning som ska byggas i byn, trots att inga bybor vill ha det.

Många kommuner runt om i landet såg i vintras till att försöka hjälpa sina invånare med hjälp, att skjuta på att betala sina elräkningar. Medan Värnamo kommun hotar med tvångsanslutningsavgifter till ett kommunalt avlopp på upp till 185 000 kronor. Utöver det tillkommer kostnader för grävning till anslutningspunkt med mera.

En summa som kanske inte är lätt att få fram för alla. Till svar från politiker har vi då fått kan man inte betala så får man väl sälja sitt hus. Hur många hus i Hamra kommer att bli till salu framöver?

Argumenten från Hamraborna om att istället få renovera sina befintliga enskilda avlopp är flera, både ekonomiska som miljömässiga.

I dessa ekonomiskt ansträngda tider för både kommuner och privatpersoner så hoppas vi att ni politiker tänker om. Vi vill få möjlighet att renovera våra befintliga enskilda
avlopp. Vilket redan flera har åtgärdat de senaste 10 åren med kommunens godkännande, och ändå ska de nu tvångsanslutas?

Dags att tänka om, våra gemensamma skattepengar kan behövas nyttjas bättre någon annanstans.

Tyvärr så har dom svårt att tänka om.
Finns inte en enda företagare som kan hålla på som dessa kommunanställda…
Förresten en fin refug ni har fixat vid Blomsterlandet 🤣
Höll på att krossa den i går med bilen = vore kanske bra att även sätta en reflekterande körriktningspil även på den sidan som är ut mot vägen när man kör in.
I regn och mörker är den osynlig…
Eller bara ta bort denna dumt placerade skit.
Många ni placerar ut körs på och rivs igen efter ett tag. Så för er som planerar dessa refuger, rondeller, farthindersmärkningar med mera upplev hur det är att köra där.

Så dåligt skött från kommunens sida.
Fatta beslut på felaktiga grunder och sen inte stå för sina misstag eller ha stake nog att ändra sina beslut.

Nä minsann! Instämmer med alla övriga inlägg.
Vill inte ha avlopp som ruinerar en och som bygger på felaktiga fakta. Usch å fy, politikerna!
Det blir till att flytta isf – bort från Värnamo kommun.

Nej tack. DYRT och man får inte låna pengar utan måste då sälja din fastighet. Plus att man får stå för kostnaderna till påkopplingen själv grävning, spränga ta ner träd. Sedan betala vattnet man förbrukar och då har jag rening varje dygn vatten som inte jag använder mer än att det spolas i ledningen. Då har jag borrat brunn för egna pengar och vattnet har också höjts. Som blivande pensionärer så har jag låg pension, tänkt sätta in solceller men finns inte på kartan nu.
Trodde politikerna hört alla våra argument så de vet vad vi tycker. Nej vill inte ha kommunalt avlopp!

Beslutet om kommunalt avlopp i Hamra bygger på en lögn från dag 1. Tjänstemän har under ärendets gång vid flera tillfällen undanhållit fakta för beslutande politiker. Politikerna (de flesta av dem) har gömt sig inför alla felaktigheter som delgivits dem och de har inte tillräcklig stake att våga säga ifrån och ta om hela frågan från början.

Vi Hamrabor har vid flera tillfällen tillskrivit kommunen om alla de lögner och felaktigheter som beslutet bygger på och vi har pärmar med bevis som ligger till grund för våra protester.

Fullmäktigeledamöter: Ge inte nämnden pengarna! Använd dem till något annat i stället och lämna oss ifred. Vi Hamrabor har erbjudit oss att för egna pengar ordna våra enskilda avlopp, på ett för miljö och människor bättre och säkrare sätt än det förslag kommunen har. Dessutom finns det fastighetsägare i byn som kommer att behöva sälja sina fastigheter då de inte kan lösa kostnaden. Till och med kostnadsberäkningen har man lurat oss på från första dag. Man undanhåller information för att nå sitt mål.

Fy skäms! Ni politiker som gärna vill ha våra röster i valet, var är ni någonstans? Står ni på vår sida och hjälper oss när vi behöver er?

Kommentarsfunktionen är stängd