Nyheter

Vill inleda VA-projekt

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden äskar medel hos kommunfullmäktige för VA-projektet i Herrestad.

Teknik- och fritidsnämnden vänder sig till kommunfullmäktige för att få startbesked för VA-projektet i Herrestad. Arkivbilder: Riksbanken/Värnamo kommun

Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2020 att inrätta verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Herrestad, vilket innebär att Värnamo kommun ska försörja Herrestad med vatten och spillvattenrening. Ledningar ska byggas från korsningen riksväg 27 i Kärda till Herrestad och områdesledningar i Herrestad med pumpstation och tryckstegrare ska också anläggas. I 2023 års investeringsbudget finns tre miljoner kronor avsatta för projektet. Med anledning av detta beslutade teknik- och fritidsnämnden på tisdagens sammanträde att föreslå att kommunfullmäktiges ledamöter ger nämnden tillåtelse att använda den avsatta projektsumman på 3 miljoner kronor.

Taggar

Dela


Läs mer

Kommunalt vatten till Herrestad
Vill lyfta medel till flera VA-projekt
Beskedet: Gör konsekvensanalys av nytt VA-område
Får lyfta medel till flera VA-projekt