Interpellation

Anetté frågar Gottlieb om Rydaholms SK

Anetté frågar Gottlieb om Rydaholms SK

Nyheter Kommer Rydaholms SK få tillgång till sin is från vecka 36 som de har önskat under flera års tid? Den frågan får sig ett svar under torsdagens kommunfullmäktige. …

Fjodor frågar Tobias om busslinje utanför Värnamo tätort

Fjodor frågar Tobias om busslinje utanför Värnamo tätort

Nyheter Hur ställer sig kommunledningen till att uppvakta Region Jönköpings läns nämnd för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) och framföra detta önskemål om att utöka kollektivtrafiken utanför Värnamo tätort? Den frågan får ett svar på torsdagens kommunfullmäktige. …

Fråga om arbetsskor till omsorgspersonal skapade debatt

Fråga om arbetsskor till omsorgspersonal skapade debatt

Nyheter Arbetsskor till omsorgspersonal diskuterades under gårdagens kommunfullmäktige…

Nya interpellationer från Vänsterpartiet

Notiser I ett pressmeddelande meddelas att i dag lämnar Vänsterpartiet in tre nya interpellationer till regionfullmäktige för behandling vid sammanträdet den 18 april…

Gun-Britt och Åke frågar Michael och Maria om skolmat

Gun-Britt och Åke frågar Michael och Maria om skolmat

Nyheter Gun-Britt Klingberg (S) och Åke Vilhelmsson (S) lämnar under kvällens kommunfullmäktige över en interpellation om skolmat till servicenämndens ordförande Michael Andersson (M) och barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Johansson (C)…

Hur ska barn med språkstörningar få likvärdigt stöd av logoped i regionen?

Notiser Vänsterpartiet lämnar in interpellation om vård för barn med språkstörningar. Interpellationen lämnas till ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård som ska svara under kommande regionfullmäktige, den 7 februari. …

Fortfarande kris i ambulanssjukvården

Notiser Det är råder allt jämt en krissituation inom ambulanssjukvården i vår region. Vittnesmål från verksamheten beskriver bland annat situationen som ”det värsta läget på 30 år”. Läs interpellationen från Vänsterpartiet, Region Jönköping, här…

Mikael svarar Fjodor om anonymisering av jobbansökningar

Nyheter Under kommunfullmäktige gav kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C) besked till Fjodor Eklund: – Vi kommer att kika allvarligt på detta men det kommer att ta ett tag innan vi är där. …

Fjodor frågar Mikael om anonymisering av jobbansökningar

Fjodor frågar Mikael om anonymisering av jobbansökningar

Nyheter Är Värnamo moget för att införa avidentifiering/anonymisering av ansökningar till lediga tjänster? Den frågan ställer fullmäktigeledamoten Fjodor Eklund (V) i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C)…

Gottlieb svarar Jan om busshållplatser

Nyheter Under gårdagens kommunfullmäktige svarade tekniska utskottets ordförande Gottlieb Granberg (M) på Jan Chereks (SD) interpellation om busshållplatserna utanför Gummifabriken…

Jan frågar Gottlieb om busshållplatser

Nyheter Inför kvällens kommunfullmäktige har Jan Cherek (SD) ställt en interpellation till tekniska utskottets ordförande Gottlieb Granberg (M) om busshållplatserna utanför Gummifabriken…

Nämndordförande om bränder i elbilar: ”Finns inget lagstöd”

Nämndordförande om bränder i elbilar: ”Finns inget lagstöd”

Nyheter Det beskedet gav samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stefan Widerberg (C) under Värnamo kommunfullmäktiges sammanträde…

Jan frågar Stefan om elbilar

Nyheter Inför kvällens kommunfullmäktige har Jan Cherek (SD) ställt en interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stefan Widerberg (C) om kommunens arbete för att förebygga bränder i elbilar…

Arnold svarar Azra om arbetet mot våld i nära relation

Nyheter Under torsdagens kommunfullmäktige svarade medborgarnämndens ordförande Arnold Carlzon (KD) på Azra Muranovic (S) fråga om kommunens arbete mot våld i nära relation. Läs svaret i sin helhet nedan…

Azra frågar Arnold om arbetet mot våld i nära relation

Azra frågar Arnold om arbetet mot våld i nära relation

Nyheter Inför kvällens kommunfullmäktige har oppositionsrådet Azra Muranovic (S) ställt en interpellation till medborgarnämndens ordförande Arnold Carlzon (KD) om kommunens arbete mot våld i nära relation…

Maria svarar Jörgen om skolrobotar

Nyheter Under gårdagens kommunfullmäktige svarade barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Johansson (C) på Jörgen Skärins (MP) interpellation om skolrobotar i utbildningssyfte till elever i Värnamo kommun…

Jörgen frågar Maria om skolrobotar

Jörgen frågar Maria om skolrobotar

Nyheter I en interpellation till kommunfullmäktige frågar Jörgen Skärin (MP) barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Johansson (C) om skolrobotar i utbildningssyfte till elever i Värnamo kommun…

Maria svarar Jan om stödinsatser

Nyheter Under gårdagens kommunfullmäktige svarade barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Johansson (C) på Jan Chereks (SD) interpellation om bristande stödinsatser…

Hans-Göran svarar Azra om värdegrundsarbete

Hans-Göran svarar Azra om värdegrundsarbete

Nyheter Under kommunfullmäktige svarade kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (C) på oppositionsrådet Azra Muranovic (S) interpellation om värdegrundsarbetet…

Hans-Göran svarar Anette om löneskillnader

Hans-Göran svarar Anette om löneskillnader

Nyheter Under kommunfullmäktige svarade Hans-Göran Johansson (C) på Anette Myrvolds (S) interpellation om löneskillnader i Värnamo kommun…

2 / 3123

Tips