Nyheter

Jan frågar Gottlieb om Grevevägen

Nyheter Inför kvällens kommunfullmäktige har Jan Cherek (SD) ställt en interpellation till teknik- och fritidsnämndens ordförande Gottlieb Granberg (M) om ombyggnaden av Grevevägen.

– Grevevägen är mer osäker nu än den var förut, menar Jan Cherek (SD). Bilder: David Alin

Läs interpellationen i sin helhet nedan:

Grevevägen har varit en bred väg som locka till att folk kört alldeles för fort och har varit en fara då flera barn har detta som skolväg. För en tid sedan smalnade man av vägen genom att utöka med en plantering mellan trottoar och bilväg. Detta har till viss del minskat hastigheten men utgör nu en annan typ av trafikfara.

Om man kommer körande från stan på Fredsgatan alternativt Västbovägen så kommer man till en stoppskylt placerad långt in på vägen och tvingas köra fram för att sikten ska vara okej. Det innebär att man hamnar stående rakt över cykelväg samt att bilar som kommer söderifrån tvärstannar, då de tror att bilarna är på väg över.

Om man däremot kommer västerifrån på Fredsgatan och Västbovägen är sikten minimal, då bilar parkerar längs med Grevevägen på västra sidan. Bilar kör ut och trafik som kommer söderifrån blir trängda. Ett stort problem är att bilar ej håller reglerna på tio meter när de parkerar.

Vid flera tillfällen har jag sett hur bilar körande söderut håller avstånd till parkerade bilar och tvingar då mötande bilar att köra växelvis. Vid ett tillfälle så tvingade en skåpbil den mötande bilen att backa och en nära olycka höll på att ske med bil från en tvärgata. Grevevägen är mer osäker nu än den var förut!

Mina frågor till TU är följande:

1) Har ni gjort någon utvärdering på arbetet med avsmalning?

2) I dag står det koner vid korsningen Fredsgatan-Grevevägen. Ska ni göra något mer permanent för att lära folk att parkera?

3) Nattetid och tidig morgon sätter folk hastighetsrekord trots smalare väg. Varför satte man inte upp gupp som på Mosslegatan i stället för att avsmalna?

4) Den plantering som man utökat med är över fjärrvärmerör och vattenledning. Blir inte det problem med att rotsystem på planterade träd kan skada rör?

Värnamo 2023-10-19
Sverigedemokraterna Jan Cherek

Taggar

Dela


Läs mer

Gottlieb svarar Jan om Grevevägen

3 reaktioner på Jan frågar Gottlieb om Grevevägen

Irriterande när det kommer en snövall utanför de parkerade bilarna. Vägbanan blir smalare och smalare. Finns det parkering på innergårdarna för bilarna ?

Bra initiativ.

Hyreshusen borde tillse sina hyresgäster med parkeringar då det finns plats på innergårdarna.

Tänker varje dag när jag kör och ska över från industriområdet över på Grevevägen till Västbovägen att snart så sitter det en bil i min sida, då sikten är totalt kass.

Kommunen borde sätta press på hyresägarna samt göra denna gata endast för av- ochpålastning. Ej parkering.

Kommentarsfunktionen är stängd